แบบทดสอบภาษาไทย ม.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม ในราชกาลที่ ๕ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวตะวันตก ลักษณะอาคารเป็นแบบผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะดั้งเดิมของไทย โดยตัวตึกเป็นแบบตะวันตกแต่งหลังคาเป็นแบบไทย ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
  ไทยรับเอาศิลปะต่างชาติมาใช้เป็นแบบอย่าง
  สถาปัตยกรรมของไทยบางแห่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก กับศิลปะดั้งเดิมของไทย
  ศิลปะของไทย และต่างชาติผสมผสานกลายเป็นศิลปะแบบใหม่
  ไทยรับศิลปะต่างชาติมาเป็นแบบอย่างทุกอย่าง
2. ข้อใดเรียงลำดับคำได้เหมาะสมที่สุด
  ทหารเหล่านี้ได้รับคำสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาล
  พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามที่ประกาศไว้อย่างสมศักดิ์ศรี
  บางครั้งนักเก็งกำไรที่ขายหุ้นไม่ทันหลายคนก็จะยอมเป็นนักลงทุนระยะ
  เมื่อเหตุการณ์ในกัมพูชาสงบเรียบร้อย รัฐบาลไทยก็เริ่มส่งผู้อพยพกลับประเทศ
3. ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการเขียน
  เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  เขียนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
  เขียนโดยแทรกภาษต่างประเทศไว้เป็นระยะ ๆ
  เขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
4. โครงการ “ 30 บาท รักษาทุกโรค” จัดเป็นโครงการประเภทใด
  โครงการทางธุรกิจ
  โครงการสุขภาพ
  โครงการระยะยาว
  โครงการระยะสั้น
5. การประชาสัมพันธ์ควรใช้ภาษาอย่างไร
  ทางการ
  กึ่งทางการ
  ทางการและกึ่งทางการ
  ทางการหรือกึ่งทางการ
6. ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดบ้าง เพื่อให้สามารถเลือกเรื่องและภาษาได้ถูกต้อง
  เพศวัย ระดับความรู้ของผู้อื่น
  การใช้ภาษาสุภาพ
  จุดมุ่งหมายในการเขียน
  ลักษณะ และวิธีการเขียน
7. “เทือกเขานั้นสลับซับซ้อน ลาดสูงลิ่วขั้นเทียมเมฆ เสมือนบรรดาไปสู่ทิพยสถานของเทพเจ้า เรานั่งอยู่บนเนินสูงเห็นวงจบเวิ้งเทือกเขาลำเนาไม้ บ้างก็เขียวแก่อ่อนลออ บ้างก็ชูช่อสะพรั่งพราวทั้งใกล้ไกลกลมกลืน”ปริมาณซับซ้อนลึกซึ้ง ข้อความข้างต้นนี้
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
8. “ดึกมากแล้ว แต่ฉันยังนอนหลับ รอบๆ บ้านช่าง………..จริง นี้แหละหนาความวิเวกสหาย อันประเสริฐสำหรับฉัน” ควรใช้คำใดเติมในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
  เงียบกริบ
  เงียบเชียบ
  เงียบสงัด
  เงียบ
9. ในข้อความข้างต้นคำใดไม่ใช่คำเชื่อม
  ตัว
  เพราะ
  แต่
  ก็
10. การนำเนาถ้อยคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง คือ ความหมายของข้อใด
  การเขียนย่อความ
  การเขียนจดหมาย
  การเขียนนิยาย
  การเขียนเรียงความ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์