ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า หายเข้าครีบเมฆ
  ตกใจ ใจหาย
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้น มาอีก
2. สำนวนในข้อใดมีความหมายคล้ายกับ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  เข้าคอ
  เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา
  เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
3. คำในข้อใด มีความหมาย ไม่เหมือนกันทุกคน
  หัสนัยน์ มัฆวาน อมรินทร์
  อาสัญ บรรลัย ตักษัย
  กุมภัณฑ์ รากษส อสุรินทร์
  อัปสร สุรางค์ อรไท
4. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  แม่ตัดเสื้อผ้า
  ลุงสอบมะม่วง
  ฝนตกหนัก
  ป้าถือของหนัก
5. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากพวก
  เจ็บปวด
  ลำคลอง
  อดอยาก
  เก่าใหม่
6. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
  เขามีความเกี่ยวพันกับแม่มาก
  เขาทำงานเกี่ยวเนื่องกัน
  เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  เขาพัวพันกับคดียาเสพติด
7. นักเรียนมีวิธีการย่อความอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนมา
  อ่านแล้วขีดเส้นใต้ใจความที่คิดว่าสำคัญ
  อ่านทีละย่อหน้าแล้วเขียนเลขกำกับไว้กันลืม
  อ่านให้เข้าใจแล้วเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้ย่อเอง
  นำข้อความที่เลือกแล้วว่าสำคัญมาเขียนให้ติดต่อกันไปจนจบเรื่อง
8. ข้อใด เป็นประโยคความเดียวที่ไม่สมบูรณ์
  แมวนอน
  แมวกัด
  แมวกระโดด
  แมวร้อง
9. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง เขาไป......แล้วแวะไปซื้อข้าว......ก่อนกลับมา........เสื่อที่บ้าน
  ศาล/สาส/สาน
  สาส์น/สาร/สาน
  สาร/สาร/สาน
  ศาล/สาร/สาน
10. ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร
  คำอวยพร
  ชื่อผู้รับ
  ชื่อผู้เขียน
  วันที่เขียน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์