ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดคือคำลงท้ายในจดหมายถึงเพื่อน
  รักเธอเสมอ
  รักและคิดถึง
  คิดถึงเสมอ
  คิดถึงจากใจ
2. เครื่องหมายใดใช้เขียนหลังอักษรย่อ
  อัศเจรีย์
  มหัพภาค
  จุลภาค
  ยัติภังค์
3. ข้อใดเป็นลักษณะของประโยคความเดียว
  พ่อและแม่ทำงาน
  แม่ทำกับข้าวเช้า
  น้อยและนิดที่กำลังว่ายน้ำ
  ทั้งเธอและฉันต่างไม่เข้าใจ
4. กาย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค วรรคหน้ากี่คำ? วรรคหลังกี่คำ?
  4, 6
  8, 8
  4, 4
  4, 6
5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการย่อความ
  อ่านเรื่องอย่างละเอียด
  ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อ
  เขียนคำนำการย่อความตามแบบ
  เขียนชื่อเรื่องก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้
6. นิดเขียนจดหมายถึงยาย ควรเขียนคำลงท้ายว่าอย่างไร
  ด้วยความเคารพ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ด้วยความรักและคิดถึง
  กราบเท้า
7. ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร
  คำอวยพร
  ชื่อผู้รับ
  ชื่อผู้เขียน
  วันที่เขียน
8. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  แม่ตัดเสื้อผ้า
  ลุงสอบมะม่วง
  ฝนตกหนัก
  ป้าถือของหนัก
9. เขาตั้ง.........ไว้ว่าจะเป็นครูที่ดี ควรเติมคำใดในช่องว่าง
  ปณิธาน
  อุปมา
  อุทาน
  อุปไมย
10. นักเรียนมีวิธีการย่อความอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนมา
  อ่านแล้วขีดเส้นใต้ใจความที่คิดว่าสำคัญ
  อ่านทีละย่อหน้าแล้วเขียนเลขกำกับไว้กันลืม
  อ่านให้เข้าใจแล้วเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้ย่อเอง
  นำข้อความที่เลือกแล้วว่าสำคัญมาเขียนให้ติดต่อกันไปจนจบเรื่อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713