ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย ตรงข้ามกับข้อใด
  ขิงก็ราข่าก็แรง
  เกลือจิ้มเกลือ
  ขมิ้นกับปูน
  ลิ้นกับฟัน
2. ข้อใดเป็นลักษณะของประโยคความเดียว
  พ่อและแม่ทำงาน
  แม่ทำกับข้าวเช้า
  น้อยและนิดที่กำลังว่ายน้ำ
  ทั้งเธอและฉันต่างไม่เข้าใจ
3. คำเชื่อมที่แสดงเหตุผล คือข้อใด
  และ
  จึง
  แต่
  หรือ
4. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง ในหลางเสด็จ........อิตาลี่
  ประภาษ
  ประพาส
  ประภาส
  ประพาต
5. สำนวนในข้อใดมีความหมายคล้ายกับ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  เข้าคอ
  เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้าฝูงกาเป็นกา
  เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
6. คำในข้อใด มีความหมาย ไม่เหมือนกันทุกคน
  หัสนัยน์ มัฆวาน อมรินทร์
  อาสัญ บรรลัย ตักษัย
  กุมภัณฑ์ รากษส อสุรินทร์
  อัปสร สุรางค์ อรไท
7. กาพย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค นับเป็นเท่าใด
  2 บาท
  2 บท
  1 บาท
  4 บาท
8. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
  เขามีความเกี่ยวพันกับแม่มาก
  เขาทำงานเกี่ยวเนื่องกัน
  เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  เขาพัวพันกับคดียาเสพติด
9. ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก
  ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
  พ่ออยู่ที่ไหน
  เมื่อไรเขาจะเข้ามา
  ฉันทำอะไรก็ผิดไปหมด
10. เขี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำใด
  เคี่ยว
  เลี้ยว
  เกี่ยว
  เปลี่ยว
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713