ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. คำเชื่อมที่แสดงเหตุผล คือข้อใด
  และ
  จึง
  แต่
  หรือ
2. ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร
  คำอวยพร
  ชื่อผู้รับ
  ชื่อผู้เขียน
  วันที่เขียน
3. พูดแบบขวานผ่าซาก คือพูดแบบใด
  พูดอ้อมค้อม
  พูดแบบมีชั้นเชิง
  พูดตรงๆ
  พูดโผงผางไม่เกรงใจใคร
4. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง สมัยนี้ไม่นิยมการแต่งงานแบบ........เหมือนสมัยก่อนแล้ว
  คลุมถุงชน
  กระต่ายหมายจันทร์
  เหลือบ่ากว่าแรง
  สอยออกฟ้า
5. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง เขาไป......แล้วแวะไปซื้อข้าว......ก่อนกลับมา........เสื่อที่บ้าน
  ศาล/สาส/สาน
  สาส์น/สาร/สาน
  สาร/สาร/สาน
  ศาล/สาร/สาน
6. เขี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำใด
  เคี่ยว
  เลี้ยว
  เกี่ยว
  เปลี่ยว
7. ข้อใดเป็นลักษณะของประโยคความเดียว
  พ่อและแม่ทำงาน
  แม่ทำกับข้าวเช้า
  น้อยและนิดที่กำลังว่ายน้ำ
  ทั้งเธอและฉันต่างไม่เข้าใจ
8. กาย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค วรรคหน้ากี่คำ? วรรคหลังกี่คำ?
  4, 6
  8, 8
  4, 4
  4, 6
9. ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก
  ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
  พ่ออยู่ที่ไหน
  เมื่อไรเขาจะเข้ามา
  ฉันทำอะไรก็ผิดไปหมด
10. ประโยคในข้อใดมีภาษาพูด
  เยี่ยวรดที่นอน
  ขออนุญาติไปอุจจาระ
  รู้สึกเวียนศีรษะ
  เป็นสามีที่ถูกต้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713