ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ประโยคในข้อใดมีภาษาพูด
  เยี่ยวรดที่นอน
  ขออนุญาติไปอุจจาระ
  รู้สึกเวียนศีรษะ
  เป็นสามีที่ถูกต้อง
2. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง สมัยนี้ไม่นิยมการแต่งงานแบบ........เหมือนสมัยก่อนแล้ว
  คลุมถุงชน
  กระต่ายหมายจันทร์
  เหลือบ่ากว่าแรง
  สอยออกฟ้า
3. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า หายเข้าครีบเมฆ
  ตกใจ ใจหาย
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้น มาอีก
4. เขาตั้ง.........ไว้ว่าจะเป็นครูที่ดี ควรเติมคำใดในช่องว่าง
  ปณิธาน
  อุปมา
  อุทาน
  อุปไมย
5. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  แม่ตัดเสื้อผ้า
  ลุงสอบมะม่วง
  ฝนตกหนัก
  ป้าถือของหนัก
6. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า กวนน้ำให้ขุ่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้นมาอีก
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตกใจ ใจหาย
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
7. เขี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำใด
  เคี่ยว
  เลี้ยว
  เกี่ยว
  เปลี่ยว
8. เขี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำใด
  เคี่ยว
  เลี้ยว
  เกี่ยว
  เปลี่ยว
9. ข้อใด มีความหมายตรงกับสำนวนที่ว่า รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง
  ตัวเองทำผิดทำไม่ดี แล้วกลับไป โทษผู้อื่น
  ทำเรื่องที่สงบไปแล้วให้วุ่นวายขึ้น มาอีก
  หลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  ตกใจ ใจหาย
10. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  2,500 + 500 = 3,000
  โทรศัพท์ 0.2622.2999
  บ้านเลขที่ 142 - 143
  “ผมรักแม่ครับ” แดงพูด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713