แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
2. 36 9 27 9 18 9 ...............
  9
  6
  4
  1
3. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
  23
  20
  17
  15
4. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
5. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
6. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
7. 24 8 35 15 46 23 ...............
  48
  51
  53
  57
8. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
  23
  20
  17
  15
9. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
10. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
  11
  12
  13
  14
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์