O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน เป็นการศึกษาสมบัติตามข้อใดของคลื่น
  การหักเห
  การเลี้ยวเบน
  การสะท้อน
  การแทรกสอด
2. ถ้ารังสีแกมมาพุ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของรังสีภายในสนามแม่เหล็กดังกล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด
  เบนไปด้านข้าง
  เคลื่อนที่ไปเป็นวงกลม
  เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม
  ย้อนกลับทางเดิม
3. วัสดุที่ใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง
  การหักเห
  การสะท้อน
  การสั่นพ้อง
  ดอพเพลอร์
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากัน
  มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
  เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
5. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทำให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอนที่ลูกปืนกำลังจะกระทบพื้นข้อใดถูกต้องที่สุด (ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ)
  ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์
  ความเร็วในแนวระดับเท่ากับความเร็วตอนต้นที่ลูกปืนถูกยิงออกมา
  ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนที่ถูกยิงออกมา
  ความเร็วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนที่ถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็นศูนย์
6. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุ
  การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์
  การเกิดแสงเหนือแสงใต้
  การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
  การเกิดกลางวัน กลางคืน
7. ในทางการแพทย์ ไอโอดีน -131 นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย
  ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  รักษาโรคมะเร็ง
  รักษาเนื้องอกในสมอง
8. ผูกเชือกเข้ากับจุกยาง แล้วเหวี่ยงให้จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะด้วยอัตราเร็วคงตัว ข้อใดถูกต้อง
  จุกยางมีความเร็วคงตัว
  จุกยางมีความเร่งเป็นศูนย์
  แรงที่กระทำต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลม
  แรงที่กระทำต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง
9. ข้อใดที่วัตถุมีความเร่งไปทางซ้า
  วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้น
  วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่ช้าลง
  วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วเคลื่อนที่ช้าลง
  วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วหยุด
10. ทำให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกที่ปลายทั้งสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถี่และความยาวคลื่นค่าหนึ่ง ถ้าทำ ให้ความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความถี่เดิม ข้อใดถูกต้อง
  ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ในตัวกลางเดิม
  ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เนื่องจากปริมาณทั้งสองแปรผันตามกัน
  ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม
  ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเป็นสองเท่าตามสมการ v = f l
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713