เเบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาไทยสงวนไว้ใช้กับใคร"
  พระสงฆ์
  พระบรมราชินี
  พระมหากษัตริย์
  สามัญชน
2. ทรงธรรม มีความหมายว่าอย่างไร
  รับศีล
  ฟังธรรม
  ปฏิบัติธรรม
  เทศน์
3. ทรงวิ่ง ทรงออกกำลังกาย ทรงเล่น เป็นการใช้ทรงเเบบใด
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้ทรงตามหลังคำสันธาน
  ใช้ทรงเป็นคำสามัญ
  ใช้นำหน้าคำกริยาสามัญให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์
4. ถวายของขนาดเล็กที่สามารถหิ้วกับมือได้ ควรใช้คำราชาศัพท์ใด
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ทูลเกล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ขอเดชะน้อมกระหม่อม
5. "ข้อใดคือกฏของการใช้ ""ทรง"""
  ใช้ทรงนำหน้ากริยาราชาศัพท์สามัญบางคำกลายเป็นกริยาราชาศัพท์
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้ทรงตามหลังคำราชาศัพท์
  ใช้ทรงเป็นคำสามัญ
6. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาบาลีมาจากคำว่าอะไร"
  พรม
  กรม
  ตรม
  ปรม
7. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒ เเทนนักเรียนตามข้อใด
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
8. "คำในข้อใดเป็นกิริยาราชาศัพท์อยู่เเล้วไม่ต้องใช้คำว่า ""ทรง"" นำหน้า"
  ยินดี
  ดำเนิน
  กีฬา
  พระกรรเเสง
9. เฝ้าฯ รับเสด็จ ย่อมาจากอะไรในคำราชาศัพท์
  เฝ้าน้อมเกล้าธุลีละอองพระบาท
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
  เฝ้ากราบบังคมทูลรับเสด็จ
  เฝ้ารอรับเสด็จ
10. เสด็จเข้า เสด็จออก เสด็จไป เป็นการใช้เสด็จเเบบใด
  ใช้เสด็จเป็นคำสามัญ
  ใช้เสด็จนำหน้าคำกริยาคำกริยาบางคำให้เป็นกริยาราชาศัพท์
  ใช้เสด็จตามหลังคำกริยา
  ใช้เสด็จหน้าคำสันธาน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์