แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดคือวิธีการดูแลระบบประสาท
  อาบน้ำทุกวัน
  ถนอมบำรุงส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยที่คำนึงถึงสมรรถภาพของตน
  ข้อ 2) และ 3) ถูก
2. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง
  สมอง เส้นประสาท
  สมอง ไขสันหลัง
  เส้นเลือด ไขสันหลัง
  สมอง อวัยวะต่างๆ
3. Reflex action คืออะไร
  ปฏิกิริยายับยั้งการกระตุ้น
  ปฏกิริยาของระบบประสาทส่วนกลาง
  ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
  ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่ง
4. ข้อใดที่การทำงานไม่ได้อาศัยรีเฟลกอาร์ก (reflex arc)
  การยกขากลับเมื่อเหยียบตะปู
  การปล่อยเอนไซน์เพื่อย่อยอาหาร
  ปัสสาวะเมื่อตกใจกลัว
  การเต้นของหัวใจเมื่อตื่นเต้นหรือตกใจกลัว
5. อาหารประเภทใดที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาท
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  แกลือแร่
  วิตามินบี 2
6. จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร ก. 1 จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร
  1
  2
  3
  4
7. เพื่อให้สมองทำงานเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรดูแลเป็นพิเศษในช่วงอายุเท่าใด
  1-5
  6-1
  11-15
  16-20
8. อวัยวะใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง
  สมอง
  ไขสันหลัง
  เมดัลลาออบลองกาตา
  เส้นปะสาท
9. พอนส์ อยู่ในสมองส่วนไหน
  ส่วนหน้า
  ส่วนกลาง
  ส่วนท้าย
  ส่วนใต้
10. สมองจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่ออายุกี่ปี
  18-30 ปี
  15-20 ปี
  18-20 ปี
  20-22 ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document