สถิติ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "ส่วนสูงของนักเรียน? 7? คน มีดังนี้? 157,? 156,? 160,? 156, ?175,? 160,? 156? ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากมากไปหาค่าน้อย"
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต? ค่ามัธยฐาน???????? ค่าฐานนิยม
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าฐานนิยม ??????? ค่ามัธยฐาน
  ค่ามัธยฐาน ??????? ค่าเฉลี่ยเลขคณิต? ค่าฐานนิยม
  ค่าฐานนิยม ??????? ค่ามัธยฐาน ??????? ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตรค่าฐานนิยมของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด
  158
  160
  161
  163
3. นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 7 คน มีอายุ? 15?? 14?? 16?? 17 ? 15?? 14?? 14?? เมื่อ? 5? ปีที่แล้วนักเรียนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยเท่าใด
  10
  14
  14.5
  15
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตร อยากทราบว่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงจะสูงกี่เซนติเมตร
  150? เซนติเมตร
  156?? เซนติเมตร
  158? เซนติเมตร
  162? ?เซนติเมตร
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตรค่ามัธยฐานของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด
  156
  157
  160
  175
6. นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน? 9? คน? มีอายุ? 15??? 14??? 15 ? ? 15??? 16??? 17??? 16??? 16? ?16?? อีก ?3? ปีข้างหน้านักเรียน กลุ่มนี้จะมีค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  16
  17
  18
  19
7. ถ้าคะแนน? 80 ? 84? เป็นอันตรภาคชั้นที่ 1 จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ 4 ตรงกับข้อใด
  92
  97
  97.5
  102
8. การนำเสนอกราฟฮิสโทแกรม? ความสูงของแท่งกราฟ จะแทนด้วยข้อใด
  คะแนน
  ช่วงคะแนน
  จุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้น
  ความถี่
9. นางสาวมาลิสาสอบคณิตศาสตร์? 5? ครั้ง มีคะแนนเฉลี่ย ?32? คะแนน ?สอบครั้งที่สองถึงครั้งที่ห้าได้คะแนน? 28??? 38 ?25??? 30? แต่คะแนนสอบครั้งแรกทำหายไป นักเรียนช่วยมาลิสาคำนวณด้วยว่าครั้งแรกสอบได้กี่คะแนน
  27
  30
  39
  40
10. "ถ้าจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ 1, 2 และ 3 เป็น 8, 11 และ 14 ตามลำดับ คะแนนอันตรภาคชั้นที่ 5 จะตรงกับข้อใด"
  16 ? 18
  18 ? 20
  18 ? 21
  19 ? 21
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์