แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ประเพณีประจำจังหวัดใดกล่าวผิด?
  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ : เพชรบูรณ์
  ประเพณีชักพระ : นครศรีธรรมราช
  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม
  ประเพณีการเล่นผีตาโขน : เลย
2. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาล
3. คำสั่งตาม มาตรา 44 เป็นอำนาจของใคร
  คสช.
  คณะรัฐมนตรี
  หัวหน้า คสช.
  นายกรัฐมนตรี
4. ข้อใดคือสปอร์ตสร้างสรรค์แห่งปี 2561
  หนูน้อยการศึกษา
  ฝุ่นละอองของชีวิต
  บุหรี่มหัตภัยมือสอง
  เลิกเหล้าแล้วรวย
5. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
  ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  ถูกทุกข้อ
6. ใครคือบุคคลแห่งปี 2561
  ประยุทธ จันทร์โอชา
  ชนาธิป สงกระสิน
  อาทิวราห์ คงมาลัย
  โมรียา จุฑานุกาล
7. ม้า:กางเกง ?:?
  วัว:เสื้อ
  กวาง:แว่นตา
  นาฬิกา:เรือ
  ลา:เข็มขัด
8. โครงงานสารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานจำลองทฤษฎี
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
9. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติตน
  ทุกมาตรฐานข้างต้น
10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประดับธงชาติในสถานศึกษา
  วันสงกรานต์ 1 วัน
  วัน 5 ธันวาคม 3 วัน
  วันออกพรรษา 1 วัน
  ถูกต้องทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์