แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดใช้คำว่า 'เครื่องต้น' ผิด
  เสวยเครื่องต้นยามเช้า
  ทรงเครื่องต้นเวลาเสด็จประพาส
  โปรดทรงใช้เครื่องต้นหลายประเภท
  ประทับในเครื่องต้นจนถึงริมทะเล
2. พระภิกษุสงฆ์บอกพระเจ้าแผ่นดิน' ควรใช้คำว่าอย่างไร
  ทูลรายงาน
  ถวายพระพร
  กราบทูล
  สนองรับสั่ง
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  ทรงผนวช
  ทรงโปรด
  ทรงวิ่ง
  ทรงช้าง
4. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง
  พระนาภี-สะดือ
  พระฉาย-กระจก
  พระฤทัย-ใจ
  พระหัตถ์-แขน
5. ถ้าเป็นคำกริยาคำราชาศัพท์อยู่แล้วต้องเติมคำว่าอะไรนำหน้า
  ทรง
  ทรงพระ
  พระราช
  ไม่ต้องเติม
6. ข้อใดไม่ใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์
  เสวย
  พระนาสิก
  รับประทาน
  ประพาส
7. "พระภิกษุสงฆ์บอกพระเจ้าแผ่นดิน' ควรใช้คำว่าอย่างไร
  ทูลรายงาน
  ถวายพระพร
  "
  2
8. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคคลที่ฐานะสูงที่สุด
  ประสูติ
  ตรัส
  สวรรคต
  ขอพระทัย
9. ถ้าเป็นคำกริยามักมีคำว่าอะไรนำหน้า
  ทรง
  ทรงพระ
  ทรงพระราช
  พระราช
10. คำราชาศัพท์ หมายถึงอะไร
  คำสามัญทั่วไป
  ถ้อยคำที่ใช้กับบุคคลทั่วไป
  ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์
  ถ้อยคำที่ใช้กับพระสงฆ์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์