แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
  10 ประเทศ
  12 ประเทศ
  15 ประเทศ
  20 ประเทศ
2. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด
  7-ส.ค.-10
  18-ส.ค.-10
  8-ส.ค.-10
  28-ส.ค.-10
3. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
4. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
  4 ประเทศ
  5 ประเทศ
  6 ประเทศ
  7 ประเทศ
5. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
  รวงข้าว 10 รวง
  รวงข้าว 11 รวง
  ต้นข้าว 10 ต้น
  ต้นข้าว 11 ต้น
6. อาชีพที่เมื่อเปิดประชาคมในปี พ.ศ.2558 เเล้วจะสามารถเคลื่อนย้ายเเรงงานได้อย่างเสรี ข้อใดถูก
  หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักบัญชี
  หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักสำรวจ นักบัญชี
  หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม แพทย์ ครู เกษตรกร
  หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตำรวจ ช่างภาพ
7. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
  กัมพูชา
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
8. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  กฎบัตรอาเซียน
  ปฏิญญาอาเซียน
  วิสัยทัศน์อาเซียน
  สัญลักษณ์อาเซียน
9. อาเซียนคืออะไร
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
  ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
10. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
  กรุงเทพ
  ฮานอย
  กรุงจาการ์ตา
  กัวลาลัมเปอร์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์