แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
  กัมพูชา
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
2. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
  10 ประเทศ
  12 ประเทศ
  15 ประเทศ
  20 ประเทศ
3. ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง
  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
  ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม
  บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
  ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
4. อาเซียนคืออะไร
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
  ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
5. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
  รวงข้าว 10 รวง
  รวงข้าว 11 รวง
  ต้นข้าว 10 ต้น
  ต้นข้าว 11 ต้น
6. อาเซียน + 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
  APT
  AST
  ATS
  ATP
7. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
  ประชาคมการปกครองอาเซียน
  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
8. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
9. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด
  7-ส.ค.-10
  18-ส.ค.-10
  8-ส.ค.-10
  28-ส.ค.-10
10. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
  หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
  หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์