แบบทดสอบ Microsoft Excel
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน จะใช้คำสั่งใด ?
  แก้ไข => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
  แฟ้ม => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
  มุมมอง => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
  รูปแบบ => ตั้งค่าหน้ากระดาษ => เลือกแนวนอน => ตกลง
2. ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ
  เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็นอย่างดี
  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและตัวอักษรได้ดี HIDE ANSWER
3. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  กล่องชื่อ
  กลุ่มเซลที่กำลังทำงาน
  ป้ายชื่อเวิร์กชีต
  แถบแสดงสถานะ
4. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  แถบสูตรคำนวณ
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบเมนู
  แถบเครื่องมือ
5. สมชายต้องการบันทึกข้อมูล สามารถทำได้โดย
  คลิกที่ File > new
  คลิกที่ File > Save
  คลิกที่ปุ่ม Ctrl+D
  สมชายสามารถทำได้ทั้ง 3 วิธี
6. ปุ่มนี้ทำหน้าที่ใด

  เปลี่ยนชุดรูปแบบตัวอักษร
  เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
  เปลี่ยนสีตัวอักษร
  ทำได้ทั้งหมด
7. การคำนวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Access
  Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint
8. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  แถบเมนูบาร์
  หน้าต่างทาส์กเพน
  แถบสถานะ
  แถบสูตรคำนวณ
9. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
  สกุลเงิน
  การวิจัย
  การเชื่อมโยงหลายมิติ
10. ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปคือข้อใด
  B4
  A4
  Letter
  B5
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713