แบบทดสอบ Microsoft Excel
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดคือปุ่มลัดในการคัดลอกข้อมูล
  Ctrl + C
  Ctrl + P
  Ctrl + O
  Ctrl + X
2. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
  สกุลเงิน
  การวิจัย
  การเชื่อมโยงหลายมิติ
3. หากข้อมูลใน A1 มีคำว่า dog (พิมพ์เล็ก) และ A2 มีคำว่า DOG (พิมพ์ใหญ่) เมื่อเราลองตรวจสอบว่าทั้งสองช่องเท่ากันหรือไม่ ด้วยการเขียนว่า =A1=A2 จะได้คำตอบว่าอะไร? เพราะอะไร?
  ได้ TRUE เพราะเป็นข้อมูลประเภทตัวหนังสือเหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะในสูตรเขียนเครื่องหมาย = ได้แค่ตัวเดียว
  ได้ TRUE เพราะเป็นคำสะกดเหมือนกัน ไม่สนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
4. ข้อใดคือปุ่มคำสั่งในการวางแนว

5. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด
  SUM
  Max
  IF
  Min
6. ปุ่มนี้ทำหน้าที่ใด

  เปลี่ยนชุดรูปแบบตัวอักษร
  เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
  เปลี่ยนสีตัวอักษร
  ทำได้ทั้งหมด
7. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Excel
  Sheet Tab
  Name Box
  Title Bar
  Worksheet
8. สมมติว่าสร้าง Dropdown List ไว้ที่ช่อง A1 มีให้เลือก 4 Choice คือ ข้อความว่า... แอปเปิ้ล, มะละกอ, กล้วย, ส้ม ... เราจะเขียนสูตรในช่อง B1 เพื่อเช็คอย่างไรว่า มีการเลือก choice มะละกอ หรือไม่?
  =มะละกอ=A1
  =A1 is มะละกอ
  =A1=มะละกอ
  =A1=
9. ข้อใดคือฟังก์ชันในการนับจำนวน
  SUM
  COUNT
  IF
  DATE
10. หากข้อความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์มีความกว้างเกินขนาดของเซลล์ Excel จะไม่สามารถแสดงข้อความที่พิมพ์ออกมาได้ แต่จะปรากฏข้อความ ใดแทน
  ----------------------
  ##############
  ****************
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713