วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ฮอร์โมนใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกาย
  Estrogen
  Progesterone
  Testosterone
  Growth Hormone
2. เด็กทารกควรเริ่มรับประทานข้าวบดเมื่ออายุเท่าใด
  ๔ เดือน
  ๕ เดือน
  ๖ เดือน
  ๗ เดือน
3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ
  พันธุกรรม
  การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตามเพศจากครอบครัว
  สภาพแวดล้อม สิ่งยั่วยุต่างๆ จากสังคม
  การมีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม
4. ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
  การมีเพศสัมพันธ์ของชายและหญิง
  การที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดา
  การมีเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง
  การผสมของอสุจิของพ่อกับไข่ของแม่
5. เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะอย่างไร
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะที่ยืด หดตัวอยู่ตลอดเวลา
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้น
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะคงที่
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหดตัวสั้นลงกว่าปกติ
6. อัตราการเจริญเติบโตของวัยรุ่นแต่ละคนจะเป็นอย่างไร
  เหมือนกันในแต่ละบุคคล
  คล้ายคลึงกันในแต่ละบุคคล
  แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
  เพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน แต่จะถึงจุดสูงสุดต่างกัน
7. การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับข้อใด
  เป้ชวนเพื่อนเล่นเกมออนไลน์
  แป้งชวนเพื่อนไปเดินห้างสรรพสินค้า
  ปองชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้าน
  ป๋องชวนเพื่อนไปขับขี่จักรยานยนต์
8. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของวัยรุ่นแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร
  เท่าเทียมกัน
  ไม่เท่าเทียมกัน
  เท่ากันในระยะแรก แต่จะต่างกันในระยะหลัง
  ไม่เท่ากันในระยะแรก แต่จะเท่ากันในระยะหลัง
9. การที่ทารกจะเกิดมาเป็นเพศหญิงหรือชายนั้น ขึ้นอยู่กับโครโมโซมของพ่อและแม่ ถ้าเป็นลูกชายจะมีลักษณะโครโมโซมอย่างไร
  xy
  yx
  xx
  yy
10. การเริ่มต้นชีวิตใหม่ NEW START ประการใดสำคัญที่สุด
  Air
  Rest
  Sunshine
  Exercise
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์