ข้อสอบใบขับขี่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ช่องเดินรถจักรยานยนต์
  ช่องเดินรถมวลชน
  ช่องเดินรถจักรยาน
  เฉพาะคนเดิน
2. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
  ให้ขับรถชิดด้านซ้าย
  ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
  ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
3. เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  บีบแตรไล่
  ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
  ใช้การวัดใจ
  รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน
4. ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร
  ยางจะมีสีขาวนวล
  มีรอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง
  ยางจะมีสีดำสนิท
  เวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง
5. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ไม่ขับรถตรงไป
  ต้องขับรถตรงไปทางเดียว
  ไม่ขับรถเข้าไป
  ให้ขับรถไปทางซ้าย
6. การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด
  คนเดินเท้าเท่านั้น
  คนขับรถเท่านั้น
  บุคคลทุกคน
  ผู้โดยสารเท่านั้น
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  รถทุกคัน ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฏหมายกำหนด
  รถใหม่ราคาแพง ต้องวิ่งขวา
  รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็งทาง
  รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
8. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาท
  จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
9. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
  ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น
  ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
10. จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

  รถคัน ก
  รถคัน ก และคัน ข
  รถคัน ข
  รถจักรยานยนต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document