ครูเเบน ก่อสร้าง

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 8.ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
  เบอร์ 16
  เบอร์ 18
  เบอร์ 20
  เบอร์ 22
2. แบบวิศวกรรม ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคือแบบแปลนใด
  แบบแปลนงานวางผัง
  แบบแปลนผังบริเวณ
  แบบแปลนพื้น
  แบบแปลนฐานราก คานคอดิน และพื้น
3. ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
4. ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
5. การเตรียมสถานที่ ที่จะก่อสร้างอาคารข้อใดต่อไปนี้มีความสาคัญที่สุด
  มีทางเข้า - ออกอยู่ในบริเวณชุมชน
  มีที่กองเก็บวัสดุ หิน ทรายจานวนมาก
  สถานที่บริเวณงานก่อสร้างมีความกว้าง
  ตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดินตรงตามเอกสารสิทธิ์
6. 1.การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
  30 นาที
  60 นาที
  90 นาที
  100
7. งานก่อสร้างติดเขตที่ดินข้างเคียงตามเทศบัญญัติแนวอาคารริมเสา ห่างจากแนวรั้วเท่าไร
  ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
8. ในกรณีก่อสร้างอาคาร ที่มีบริเวณติดกับเขตที่ดินข้างเคียง ควรใช้ฐานรากแบบใด
  ฐานรากร่วม
  ฐานรากแผ่
  ฐานรากตีนเป็ด
  ฐานรากเดี่ยว
9. 5.แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
  ท้องทะเล-มหาสมุทร
  บนบกหรือบ่อทราย
  ตามแม่น้ำ
  ทะเลทราย
10. การผสมคอนกรีต ½/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
  300 กก.
  320 กก.
  340 กก.
  360 กก.
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์