ครูเเบน ก่อสร้าง

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 2.มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
  ตะแกรง 1
  ตะแกรง 2
  ตะแกรง 3
  ตะแกรง 4
2. 6.ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
  1:3:5
  1:2:3.5
  1:2:4
  1:3:4
3. งานก่อสร้างอาคารหมายถึง งานก่อสร้างแบบใด
  งานก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้าง
  งานก่อสร้างอาคารตามความคิดของเจ้าของอาคาร
  งานก่อสร้างอาคารตามความถนัดของช่างผู้ก่อสร้าง
  งานก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร
4. การผสมคอนกรีต ½/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
  300 กก.
  320 กก.
  340 กก.
  360 กก.
5. ในกรณีก่อสร้างอาคาร ที่มีบริเวณติดกับเขตที่ดินข้างเคียง ควรใช้ฐานรากแบบใด
  ฐานรากร่วม
  ฐานรากแผ่
  ฐานรากตีนเป็ด
  ฐานรากเดี่ยว
6. 4.หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
  2200 กก/ซม.2
  2400 กก/ซม.2
  3000 กก/ซม.2
  3200 กก/ซม.2
7. จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
  0.45 ลบ.ม.
  0.65 ลบ.ม.
  1.02 ลบ.ม.
  1.25 ลบ.ม.
8. เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
  20 กก.
  21 กก.
  22 กก.
  23 กก.
9. ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
10. แบบแูนที่แสดงลักษณะ ทีิั่้ง ขอบเขิที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง
  แบบแปลนงานวางผัง
  แบบแปลนผังบริเวณ
  แบบแปลนพื้น
  แบบแปลนฐานราก คานคอดิน และพื้น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์