ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1ด.ญ.สุภาพ ใจดี756537/101:8
2สุดใจ ไทยรักชาติ252328/101:30
3ด.ญ.สุภาพ ใจดี756535/100:57
4สุดใจ ไทยรักชาติ252327/1012:3
5ด.ญ.สุภาพ ใจดี756538/102:3

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

V-NET 2019 PAT

ผู้ออกข้อสอบ teacherdream ทดสอบแล้ว 4356 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 1485 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2562  หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม
คณิตคิดเร็ว

คณิตคิดเร็ว

Created by admin Reply 586 Times
ทารามนี

ทารามนี

Created by jayburiram Reply 2366 Times

แนวข้อสอบครู O-NET

[O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน
O-NET  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4
สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1747 Times
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5297 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่10
แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6
ภาษาไทย3

ภาษาไทย3

Created by notroiet215 Reply 2578 Times
แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1
ลักษณนาม ป.5

ลักษณนาม ป.5

Created by vichakarnpsu Reply 1966 Times

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6
จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
การวัดความยาวและพื้นที่
จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z<sub>1</sub>+z<sub>2</sub> ,z<sub>1</sub>-z<sub>2</sub>
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานชีววิทยา
หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4
แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่2
สภาวะโลกร้อน
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป.3 ชุดที่1

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4
ไตรสิกขา ป.5

ไตรสิกขา ป.5

Created by vichakarnpsu Reply 2833 Times
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33
แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8
พัฒนาการในวัยรุ่น
หน่วยที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบก่อนเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๑
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4

แนวข้อสอบศิลปะ

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่2
วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบพร้อมเฉลย เรื่องข้อมูลและสารสนเทค
ซอฟแวร์

ซอฟแวร์

Created by alonggorn Reply 2558 Times

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

Created by rattakorn Reply 2744 Times
แปลคำศัพท์ป.6
คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary)
ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
พรบ.ควบคุมอาคาร
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
พรบ ข้าราชการพลเรือน 2551

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบเภสัชกร กรมกา... sheetbook (0)
 ข้อสอบพนักงานช่วยก... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเภสัชกร กร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเภสัชกร กร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK