ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พรประภา แย้มศรี958927/100:2
2พรประภา แย้มศรี958927/100:2
3พรประภา แย้มศรี958927/103:0
4อัชรา แชมัง923328/103:23
5จีมิน ปาร์ค548994/107:30

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด

ผู้ออกข้อสอบ chayapat ทดสอบแล้ว 4653 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด

ผู้ออกข้อสอบ Jeranut ทดสอบแล้ว 1683 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2562  หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย  วิชาเอกประถมศึกษา
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

แนวข้อสอบครู O-NET

แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
O-NET  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3

แนวข้อสอบเข้า ม.1

แบบทดสอบ บทที่ 1
สอบเข้า ม.1 สาธิต

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1517 Times

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5057 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

ชีวิตประจำวันกับการอ่าน
การคัดลายมือ

การคัดลายมือ

Created by Phatiphat Reply 11960 Times
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5
คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

Created by admin Reply 1190 Times
คำที่มีตัวการันต์ ป.4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2
การลบจำนวนเต็ม
จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
กราฟ

กราฟ

Created by Phatiphat Reply 1831 Times
จำนวนเชิงซ้อน [ zคูณสังยุคz  (a+bi)(a-bi) ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
Biology  of  animals  II

Biology of animals II

Created by Phatiphat Reply 1006 Times
สารในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 ทรัพยากรน้ำ
พลังงานความร้อน

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ป.4
แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9
เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ ป.5
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29
แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
ฟุตซอล ชุดที่3
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่5

แนวข้อสอบศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)
เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 5
ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Reply 838 Times
เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยแสดงผล
อาหารและโภชนาการ
วิชา การวิบัติอาคาร  แผนก ปวส.สถาปัตย์ MPOLY อ.จักรวาล
คอมพิวเตอร์_P6

คอมพิวเตอร์_P6

Created by crippyside Reply 1650 Times
computer basic

computer basic

Created by stagdary Reply 1737 Times

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่1
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4
Past Simple Tense

Past Simple Tense

Created by Phatiphat Reply 1404 Times
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบวิทยาจารย... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบแพทย์แผนไ... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพยาบาลวิช... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานห้... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานปร... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK