ค้นหาชุดข้อสอบ

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1จันทร์ธิดา คำกุ้ง233879/100:2
2จันทร์ธิดา คำกุ้ง233879/100:1
3จันทร์ธิดา คำกุ้ง233879/100:2
4จันทร์ธิดา คำกุ้ง233879/102:25
5จันทร์ธิดา คำกุ้ง2338710/102:20

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบเข้ามหาลัย ภาษาอังกฤษ 2547

ผู้ออกข้อสอบ madamink ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แม่เหล็กไฟฟ้า ป.6

ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 99 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนมารยาทและจิตสำนึก
แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ทารามนี

ทารามนี

Created by jayburiram Reply 1924 Times
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครูและวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย  วิชาเอกประถมศึกษา
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย
ความรอบรู้ (ความสามารถด้านตัวเลข)

แนวข้อสอบครู O-NET

แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1
O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Reply 560 Times
แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)
แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2

แนวข้อสอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Created by paonattapon Reply 2077 Times
แบบทดสอบ บทที่ 1
สอบเข้า ม.1 สาธิต

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1078 Times

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 4552 Times
แบบทดสอบการประกอบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบคำราชาศัพท์
อักษรนำ ป.4

อักษรนำ ป.4

Created by vichakarnpsu Reply 2963 Times
ภาษาไทย ม.2

ภาษาไทย ม.2

Created by vichakarnpsu Reply 1329 Times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by Phatiphat Reply 924 Times
ภาษาไทย ชั่วงชั้นที่ 2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

เรื่อง การวัดความยาว ป.4
เรื่อง เงิน ป.4
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ป.6
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่2

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

Created by Phatiphat Reply 1133 Times
อาหารและสารเสพติด
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4
Biology Cell #1

Biology Cell #1

Created by Phatiphat Reply 891 Times
สารและสมบัติของสาร1

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่5
แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27
ภูมิภาคของเรา ป.6

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุึดที่1
การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แนวข้อสอบศิลปะ

วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 2 (ดนตรี)
เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5
แนวสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่1
เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การถ่ายภาพกับครูอาร์ม
แบบทดสอบ Microsoft Powerpoint
บทที่ 8 เครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอล ISDN
บทที่ 1 ความเป็นมาของโทรศัพท์
เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่9
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
Past Progressive Tense

Past Progressive Tense

Created by admin Reply 2343 Times
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Reply 7358 Times
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2560 ชุดที่ 3
ชุดที่ 3 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 หาเฉลยให้หน่อย มีเง... admin (0)
 [[ข้อสอบ+เฉลย]]วิศวกร... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - ͹Ź
͹Ź | Lesson PLAN | FACEBOOK