ค้นหาชุดข้อสอบ

รายงานการทำแบบทดสอบ ค่าสถิติ จำนวน 10 ข้อ โปรดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1นนทกร แก้วสุวรรณ8167512/202:59
2นนทกร แก้วสุวรรณ8167514/200:12
3นนทกร แก้วสุวรรณ8167511/203:19
4นนทกร แก้วสุวรรณ8167514/204:8
5นนทกร แก้วสุวรรณ8167514/204:30

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 396 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 396 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนรูปภาพจราจร
ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนเครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน
แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ
วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด ระเบียบวินัยของข้าราชการ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา 100 ข้อ(ชุดย่อยที่4)

แนวข้อสอบครู O-NET

O –net ภาษาไทย ม.3  ชุดที่ 1
O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1315 Times

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 4833 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบเรื่อง
วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4
แบบทดสอบหลังเรียนราชาศัพท์ อิอิ
2

2

Created by ppeartz Reply 1037 Times
ไทย1012

ไทย1012

Created by Aof511 Reply 1225 Times

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

การลบจำนวนเต็ม
จำนวนเชิงซ้อน [บวก ลบ, z<sub>1</sub>+z<sub>2</sub> ,z<sub>1</sub>-z<sub>2</sub>
จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6
จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

หน่วยของสิ่งมีชีวิต
สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5
สภาวะโลกร้อน
ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33
วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22
แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่5
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.5

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

สมรรถภาพทางร่างกาย
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่1
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่8

แนวข้อสอบศิลปะ

เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5
เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3
เรื่อง การละคร ป.6
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ ป.6
ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพ ป.5 -6
เรื่อง การประกอบอาชีพ ป.6
เทคโนโลยี ป.5

เทคโนโลยี ป.5

Created by admin Reply 1633 Times
computer basic

computer basic

Created by stagdary Reply 1630 Times

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary)
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่1
Preposition of place

Preposition of place

Created by admin Reply 14008 Times

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักสันทนา... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนักวิชากา... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนักผังเมื... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบสถาปนิกปฏ... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกรโยธ... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK