ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1สมชาย บัวดี 752830/100:30
2สมชาย บัวดี 752832/105:6
3สุรีย์มาศ หอมอุบล979317/109:43
4พเ่นเ่่น พด่นเนดทน356713/100:27
5กัญญ์วรา เกตุศรี391545/102:55

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

มารยาทงามแบบไทย ป.4

ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 396 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2

ผู้ออกข้อสอบ sealplay ทดสอบแล้ว 297 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1

ผู้ออกข้อสอบ pidetch ทดสอบแล้ว 297 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบทำใบขับขี่ ชุด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ทารามนี

ทารามนี

Created by jayburiram Reply 2502 Times
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร
ข้อสอบอุปมาอุปไมย
ความรอบรู้ (ภาษาไทย)
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

แนวข้อสอบครู O-NET

O-NET ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9

แนวข้อสอบเข้า ม.1

แบบทดสอบ บทที่ 1
สอบเข้า ม.1 สาธิต

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1924 Times
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5501 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบหลังเรียนราชาศัพท์ อิอิ
แบบทดสอบคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ ป.4 ชุดที่ 2
คำราชาศัพท์(หลังเรียน)
วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน [ zคูณสังยุคz  (a+bi)(a-bi) ]
การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การคูณ ป.4 ชุดที่2
สมการ

สมการ

Created by Phatiphat Reply 1318 Times
เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานชีววิทยา
บทที่7 วิกฤตการณ์พลังงาน
Mass Weight Density

Mass Weight Density

Created by titasiri Reply 1259 Times
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5
สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่4
ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ป.5
ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยที่ 2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น ม.3 ครั้งที่ 2
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4
วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่10
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4

แนวข้อสอบศิลปะ

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5
เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3
เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
บทที่ 1 บ้านงามตา ป.5
ข้อสอบกลางภาคจักรพันธ์
วิชางานช่าง ป.6
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

Healthy eating /some any (pre-test)

Healthy eating /some any (pre-test)

Created by admin Reply 2281 Times
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Reply 3598 Times
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
ทำใบขับขี่ | FACEBOOK

google page rank