เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยฝึก onet ลำดับและอนุกรม ม.6

1. ลำดับ -24 , -15 , -6 , 3 , 12 , 21 , ... , 1776 มีกี่พจน์
ก. 199
ข. 200
ค. 201
ง. 202
2. ถ้าพจน์ที่ 5 และพจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตเป็น 14 และ 29 ตามลำดับ แล้วพจน์ที่ 99 เท่ากับข้อใด
ก. 276
ข. 287
ค. 296
ง. 297
3. ซุงกองหนึ่งวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนจะมีจำนวนน้อยกว่าชั้นล่างที่อยู่ติดกัน 3 ต้นเสมอ ถ้าชั้นบนสุดมี 49 ต้น และชั้นล่างสุดมี 211 ต้น แล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ซุงกองนี้มี 56 ชั้น
ข. ชั้นที่ 8 (นับจากบนลงล่าง) มีซุง 70 ต้น
ค. ซุงกองนี้มีทั้งหมด 7,150 ต้น
ข้อใดถูก
ก. ก. , ข. และ ค. ถูกทั้งสามข้อ
ข. ข. ถูก แต่ ก. และ ค. ผิด
ค. ค. ถูก แต่ ก. และ ข. ผิด
ง. ข. และ ค. ถูก แต่ ก. ผิด
4. เกษตรกรคนหนึ่งซื้อรถกระบะโดยผ่อนชำระเป็นเวลา 4 ปี ทางผู้ขายกำหนดให้ผ่อนชำระเดือนแรก 5,500 บาท และเดือนถัดๆไปให้ผ่อนชำระเพิ่มขึ้นทุกเดือนๆละ 400 บาท จนครบกำหนด ถ้า x คือจำนวนเงินที่เขาต้องชำระในเดือนสุดท้าย และ y คือจำนวนเงินที่เขาชำระไปใน 2 ปีแรก(หน่วย:บาท) แล้วข้อใด ถูกต้อง
ก. x = 24,300 และ y = 242,400
ข. x = 24,400 และ y = 242,400
ค. x = 24,400 และ y = 243,900
ง. x = 24,900 และ y = 243,900
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก. 511.0
ข. 511.5
ค. 512.0
ง. 512.5
6. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง ถ้า 5-7x , 3x+28 , 5x+27 , ... , 2x3-3x+1 เป็นลำดับเลขคณิต แล้วลำดับนี้มีกี่พจน์
ก. 10
ข. 11
ค. 12
ง. 13
7. ถ้า a1, a2, a3, ... เป็นลำดับเลขตณิต และผลต่างร่วมไม่เป็นศูนย์ แล้วข้อใดผิด
ก. ถ้า cn=5nan ทุกๆ n แล้ว c1, c2, c3, ... เป็นลำดับเลขคณิต
ข. a9+a14=a11+a12
ค.
ง. ถ้า bn=an-5 ทุกๆ n แล้ว b1, b2, b3, ... เป็นลำดับเลขคณิต
8. ถ้าพจน์ที่ n ของอนุกรมคือ 3n-10 แล้ว ผลบวก 23 พจน์แรกของอนุกรมนี้ เท่ากับข้อใด
ก. 589
ข. 598
ค. 624
ง. 698
9. อนุกรมเรขาคณิตมีผลบวก 10 พจน์แรกเป็น 3069 และมีอัตราส่วนร่วมเป็น 2 แล้วพจน์ที่ 3 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใด
ก. 6
ข. 8
ค. 12
ง. 24
10. ถ้า a1 = 2 , a2 = 1 และ an+2 = an+1+an เมื่อ n = 1,2,3, ... แล้ว a11 เท่ากับข้อใด
ก. 76
ข. 113
ค. 123
ง. 199
11. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก. 1
ข. -1
ค.
ง.
12. ถ้าอนุกรมเลขคณิต มีพจน์แรกเป็น -8 และมีผลบวกของ 50 พจน์แรกเป็น 3,275 แล้วผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
13. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก.
ข.
ค.
ง.
14. ถ้าพจน์ที่ 4 และพจน์ที่ 7 ของลำดับเรขาคณิตเป็น 54 และ 1458 ตามลำดับ แล้ว พจน์แรกเท่ากับข้อใด
ก. 2
ข. 3
ค. 7
ง. 9
15. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ


ก.
ข.
ค.
ง.

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.