เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องดอกไม้สวยงาม

1. 6. การตากดินมีผลดีอย่างไร
ก. ทำให้โรคและแมลงในดินหมดไป
ข. ทุบดินเป็นก้อนเล็กได้ง่าย
ค. ใส่ปุ๋ยได้ง่ายขึ้น
ง. รากพืชไม่เน่า
2. 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของไม้ดอกไม้ประดับ
ก. เป็นอาหาร
ข. ประดับตกแต่ง
ค. ให้โชคลาภ
ง. เพื่อจำหน่าย
3. 9. การดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับข้อใดที่ควรทำทุกวัน
ก. ใส่ปุ๋ย
ข. พรวนดิน
ค. รดน้ำ
ง. กำจัดวัชพืช
4. 8. พืชในข้อใด ไม่สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
ก. พลูด่าง
ข. บานชื่น
ค. ดาวเรือง
ง. ดาวกระจาย
5. 4. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดที่ใบมีสีสันสวยงาม
ก. กุหลาบ
ข. บอนสี
ค. เฟิร์น
ง. บัวฝรั่ง
6. 10. เวลาใดเหมาะสำหรับเก็บไม้ดอก
ก. เช้า
ข. เที่ยง
ค. บ่าย
ง. กลางคืน
7. 3. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดควรปลูกในน้ำ
ก. โป๊ยเซียน
ข. มะลิ
ค. พุทธชาด
ง. พลูด่าง
8. 2. พืชในข้อใดไม่ใช่ไม้ดอก
ก. น้อยหน่า
ข. พุทธรักษา
ค. หน้าวัว
ง. รักแร่
9. 5. ข้อใดคือผลเสียของการขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยเมล็ด
ก. ดูแลยาก
ข. เก็บเมล็ดได้น้อย
ค. กลายพันธุ์ได้ง่าย
ง. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
10. 7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกต้นตอ
ก. มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ข. อายุไม่เกิน 1 ปี
ค. ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
ง. เลือกต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.4
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.