เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยราชาศัพท์

1. คำที่ใช้นำหน้า อวัยวะ คือข้อใด
ก. ทรง
ข. พระ
ค. ราช
ง. พระราช
2. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า "กิน"
ก. กิน
ข. ทรงรับประทาน
ค. เสวย
ง. ทรงเสวย
3. "ทรงศร ทรงประทม ทรงขอบใจ ทรงพระกรุณา" เป็นราชาศัพท์กี่คำ
ก. 1 คำ
ข. 2 คำ
ค. 3 คำ
ง. 4 คำ
4. คำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ ทรง นำหน้ายกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด
ก. รับสั่ง
ข. โปรด
ค. ผนวช
ง. สรง
5. ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ   คำว่า”เฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจากอะไร
ก. ถวายการต้อนรับ
ข. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ค. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายการต้อนรับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
6. ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเป็นของเล็กยกได้ใช้คำว่าอะไร
ก. ถวาย
ข. ทูลเกล้าฯ ถวาย
ค. น้อมเกล้า ฯ ถวาย
ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
ก. เมื่อเป็นคำราชาศัพท์ ทรง มีความหมายตามเนื้อความของคำที่ตามหลัง
ข. กริยาใดเป็นคำราชาศัพท์อยุู่แล้วจะใช้ ทรง นำหน้าอีกไม่ได้
ค. ใช้คำ ทรง นำหน้าราชาศัพท์ที่เป็นนามให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ได้
ง. ถูกทุกข้อ
8. หลวงต่อท้ายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไร
ก. คน เช่น ลูกหลวง
ข. สัตว์ เช่น ม้าหลวง
ค. สิ่งของ เช่น เรือรบหลวง
ง. ถูกทุกข้อ
9. คำราชาศัพท์คือคำที่ใช้กับใคร
ก. ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น
ข. ใช้กับพระภิกษุ
ค. ใช้กับสุภาพชน
ง. ถุกทุกข้อ
10. คำที่ใช้เรียกเครื่องใช้ทั่วไป ภาชนะสอย เช่น เตียง ที่นั่ง แส้ มีวิธีการตกแต่งโดยมีคำว่า "_______" เข้าประกอบ คำนั้นคือคำอะไร
ก. พระ
ข. ราช
ค. ทรง
ง. บรม

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


ราชาศัพท์
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.