เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1

1. ข้อใดหมายถึงวัยผู้ใหญ่
ก. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15–21 ปี
ข. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 21–25 ปี
ค. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 25–50 ปี
ง. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20–60 ปี
2. ข้อใดคือวัยเจริญพันธุ์
ก. วัยชรา
ข. วัยแรกรุ่น
ค. วัยกลางคน
ง. วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
3. วัยทองมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. วัยรุ่นที่มีร่างกายเจริญเติบโต
ข. วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 20–45 ปี
ค. วัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. ข้อใดคือวัยคุณภาพ
ก. วัยรุ่น
ข. วัยชรา
ค. วัยทอง
ง. วัยเด็ก
5. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่
ก. ร่างกายเสื่อมสภาพ
ข. จริงจังกับการทำงาน
ค. หมดกำลังใจในชีวิต
ง. เป็นที่รักใคร่ของบุตรหลาน
6. ช่วงอายุใดจัดว่าเป็นคนชรา
ก. 60–65 ปี
ข. 60–74 ปี
ค. 3 75–90 ปี
ง. 90 ปีขึ้นไป
7. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “elder age”ไม่ถูกต้อง
ก. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ข. บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุ
ค. บุคคลที่มีอายุระหว่าง 60–74 ปี
ง. บุคคลที่มีอายุในช่วงที่วัยเบญจเพส
8. . ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ก. เป็นบุคคลที่มักมีโรคแทรกซ้อน
ข. เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ค. เป็นบุคคลที่เป็นภาระของครอบครัว
ง. เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
9. . ลักษณะใดแสดงถึงการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ
ก. อารมณ์ร้อน
ข. นอนหลับได้นาน
ค. ร่างกายอ่อนแอลง
ง. เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
10. ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
ก. กีฬา
ข. ศาสนา
ค. ท่องเที่ยว
ง. การแต่งกาย

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง


วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.