เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่น 2560

1. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ จัดอยู่ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
2. ครุฑ มีกี่ขนาด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
3. การแข่งขันฟุตบอลจำนวน 4 ทีมจัดแบบเหย้า-เยือน อยากทราบว่าเจ้าภาพต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง
ก. 12
ข. 16
ค. 18
ง. 36
4. ผู้ใดมีอำนาจยุบสภา อบจ.
ก. นายก อบจ.
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รมต.มหาดไทย
ง. มีข้อถูกมากกว่า1ข้อ
5. *การยุบส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. พระราชบัญญัติ
6. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด
ก. ประชาชนชาวไทย
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. พระมหากษัตริย์
ง. ปวงชนชาวไทย
7. 2 4 7 11 16... เลขตัวถัดไปคือ
ก. 18
ข. 22
ค. 36
ง. 48
8. 7 1 5 14 2 10 28 4 ?
ก. 10
ข. 20
ค. 36
ง. 54
9. หนังสืออื่น มีกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 6
10. ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีมีทั้งหมดไม่เกินกี่คน
ก. 32
ข. 36
ค. 39
ง. 40

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.