เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) มีลักษณะอย่างไร
ก. การเรียนการสอนนอกสถานที่
ข. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
ค. การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ PowerPoint
ง. การเรียนการสอนผ่าน World Wide Web
2. การใช้คอมพิวเตอร์แบบใดเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก. ใช้คอมพิวเตอร์ทำรายงาน
ข. ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์
ค. ใช้คอมพิวเตอร์สนทนากับเพื่อน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ฟังเพลงออนไลน์
3. การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
ก. ด้านงานธุรกิจ
ข. ด้านงานวิศวกรรม
ค. ด้านงานวิทยาศาสตร์
ง. ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม
4. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในข้อใด
ก. การศึกษา
ข. การสื่อสาร
ค. ความบันเทิง
ง. การสืบค้นข้อมูล
5. คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและประเทศอย่างไร
ก. ติดตามข่าวสารโลก
ข. วางแผนส่งออกสินค้า
ค. ติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ
ง. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดใด
ก. นาฬิกา
ข. เครื่องผลต่าง
ค. เครื่องชั่งน้ำหนัก
ง. เครื่องบันทึกเวลา
7. ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
ก. การควบคุมหุ่นยนต์
ข. การควบคุมตู้เอทีเอ็ม
ค. การออกแบบภายในอาคาร
ง. การประกาศผลสอบของนักเรียน
8. คอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
ก. เครื่องกลไก
ข. เครื่องไฟฟ้า
ค. เครื่องสมองกล
ง. เครื่องวิเคราะห์
9. จากคำกล่าวที่ว่า “โลกไร้พรมแดน” แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
ก. การศึกษา
ข. การสื่อสาร
ค. การสืบค้นข้อมูล
ง. การเลือกซื้อสินค้า
10. คอมพิวเตอร์รูปแบบใดมีขนาดเล็ก และพกพาได้สะดวกมากที่สุด
ก. คอมพิวเตอร์พีซี
ข. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ง. พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
11. ข้อใดหมายถึงข้อมูล
ก. สิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้
ข. สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ค. ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน
ง. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.