เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 1

1. الضِّيَاعُ ( อัตดิยาอุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การลักขโมย
ข. สูญหาย
ค. ความจำเป็น
ง. เงิน
2. مُؤَسَّسَةٌ ( มุอัสสาสะห์ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. ความจำเป็น
ข. เครื่องมือ
ค. เจ้าของ
ง. สถาบัน องค์กร
3. تَحْوِيْلٌ ( ตะห์วีลุน ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. เงิน
ข. การยืม
ค. เจ้าของ
ง. การโอน
4. دَفْعٌ ( ดัฟอุน) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การจ่าย
ข. การยืม
ค. บัตร
ง. สูญหาย
5. البَنْكُ
ก. 3
ข. โรงเรียน
ค. โรงพยาบาล
ง. ธนาคาร
6. السَّرِقَةُ ( อัซซะริก่อตู้ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การลักขโมย
ข. บัตร
ค. เจ้าของ
ง. เช็ค
7. الشِّيْكُ ( อัชชีกุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การยืม
ข. เวนิส
ค. เช็ค
ง. เงิน
8. الْمُعَامَلاَتُ ( อัลมุอามะลาตุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การทำธุรกรรม
ข. เจ้าของ
ค. ความจำเป็น
ง. การโอน
9. الحَاجَةُ ( อัลฮายะตุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. การทำธุรกรรม
ข. เจ้าของ
ค. ความจำเป็น
ง. การโอน
10. نَقْلٌ ( นักลุน ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
ก. บัตร
ข. เจ้าของ
ค. การขนย้าย
ง. การยืม

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.