Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ courseofplant

รหัสวิชา : 88458
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 9754 ครั้ง

รหัสวิชา : 71367
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4853 ครั้ง

รหัสวิชา : 71949
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3300 ครั้ง

รหัสวิชา : 79897
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2805 ครั้ง

รหัสวิชา : 71718
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3079 ครั้ง

รหัสวิชา : 44817
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การดูเเลพืชผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2469 ครั้ง

รหัสวิชา : 56117
ชื่อชุดวิชา : แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องการเตรียมการปลูกผักสวนครัว
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 4049 ครั้ง

 

© 2014 - 2025 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS