วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุในข้อใด
  ไอโอดีน
  แมกนีเซียม
  เหล็ก
  กำมะถัน
2. เราใช้หลักการใดแยกของผสมระหว่างผงถ่านกับลูกเหม็นออกจากกัน
  การระเหย
  การระเหิด
  การตกผลึก
  การกรอง
3. สิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน คือข้อใด
  ขนาดเพิ่มขึ้น
  สสารขยายตัว
  อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  สสารเปลี่ยนสถานะ
4. การพิจารณาว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารผสมใช้เกณฑ์ข้อใด
  เนื้อสาร
  อัตราส่วนของสาร
  สมบัติของสาร
  ความเข้มข้นของสาร
5. ข้อใดที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีที่มาจากพืช
  ยาบ้า
  กัญชา
  เฮโรอีน
  มอร์ฟีน
6. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
7. เด็กมักถูกหลอกลวงให้ติดสิ่งเสพติด โดยผู้ที่หลอกลวงมักนำยาเสพติดผสมอยู่ในสิ่งใดเพื่อให้หลอกได้ง่าย
  น้ำ
  อาหาร
  ยาแก้ไข้
  ลูกกวาด
8. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
9. จงเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง(1) การดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆ เป็นการบำรุงรักษา …………(2) อาการท้องผูก คือ การที่มีกากอาหารตกค้างอยู่ใน ……… เป็นเวลานาน(3) ………… นอกจากจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายแล้วยังช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วย
  ไต ทวารหนัก ผิวหนัง
  ไต ทวารหนัก ต่อมเหงื่อ
  ตับ ลำไส้เล็ก ผิวหนัง
  ไต ลำไส้ใหญ่ ต่อมเหงื่อ
10. มลพิษที่เกิดจากการเผาแบตเตอรี่ คือข้อใด
  สารตะกั่ว
  สารปรอท
  สารโบรมีน
  สารโคบอลต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS