วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
2. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
3. โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุในข้อใด
  ไอโอดีน
  แมกนีเซียม
  เหล็ก
  กำมะถัน
4. ฝนกรด เกิดจากน้ำฝนรวมตัวกับก๊าซในข้อใด
  ออกซิเจน
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
5. ข้อใดที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีที่มาจากพืช
  ยาบ้า
  กัญชา
  เฮโรอีน
  มอร์ฟีน
6. เราใช้หลักการใดแยกของผสมระหว่างผงถ่านกับลูกเหม็นออกจากกัน
  การระเหย
  การระเหิด
  การตกผลึก
  การกรอง
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารเนื้อเดียวไม่มีองค์ประกอบที่ตายตัว
  หน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่มีประจุของสารประกอบคืออะตอม
  เงินไม่เป็นสารเนื้อเดียว
  น้ำเป็นสสารที่อยู่ได้ทั้ง 3 สถานะ
8. ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกับโลหะและอโลหะเรียกว่าอย่างไร
  ไม่มีข้อถูก
  สารประกอบ
  ธาตุกึ่งโลหะ
  สารผสม
9. จงเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง(1) การดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆ เป็นการบำรุงรักษา …………(2) อาการท้องผูก คือ การที่มีกากอาหารตกค้างอยู่ใน ……… เป็นเวลานาน(3) ………… นอกจากจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายแล้วยังช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วย
  ไต ทวารหนัก ผิวหนัง
  ไต ทวารหนัก ต่อมเหงื่อ
  ตับ ลำไส้เล็ก ผิวหนัง
  ไต ลำไส้ใหญ่ ต่อมเหงื่อ
10. อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารทั้งหมด
  ไส้ติ่ง ลิ้น คอหอย ปอด
  ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ หัวใจ ไส้ตรง
  ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับอ่อน หัวใจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS