ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2548

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
  ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
  คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ
  เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
  สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
2. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
  ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
  ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย
  ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็กๆจะค่อยๆสูงขึ้นที่ละนิด
  การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีไข้หรือไม่
3. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง
  ไฟไหม้ในกรุงสยดสยองคลอก 4 ศพ
  ไทยหงอญี่ปุ่นในการเจรจาการค้า
  งมงายเลขเด็ด ยกย่องสาวอายุ 21 เป็นผู้วิเศษ
  จ่อหัวยิงคนไฟฟ้าดับคาวัด ไม่พอใจมิเตอร์สูง
4. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
  เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา
  ยอดเขาสิบหน้าชั้นเป็นพื้นที่ลาดเอียง แทนที่จะมีต้นไ้ม้หนาแน่นเหมือนที่ราบข้างล่าง
  บริเวณนั้นมีต้นไม้สูงเรียงรายอยู่ห่างๆกัน บนพื้นดินค่อนข้างโล่งเตียน
  หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยู่ตลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผ่านมาเป็นระยะ
5. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก
  ความเป็นอยู่ในครอบครัว
  ปัญหาการเมือง
  ดิน ฟ้า อากาศ
  ความเชื่อทางศาสนา
6. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากที่ไหน
  สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
  สุภาอ่านแล้วรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไร
  สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร
7. ข้อใดแสดงความรู้ต่างจากข้ออื่น
  ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์
  ความเอ๋ยความรู้ เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างไสว
  วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล
  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
8. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
  วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
  ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ
  พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
  ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
9. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล
  ลูกมาก จะยากจน
  เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
  น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ
10. ข้อใดใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
  พวกเราทุกคนขอแสดงความเห็นคิดเห็นในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน
  พวกเราทุกคนขอยืนยันว่าโรงเรียนต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
  พวกเราทุกคนต้องการให้โรงเรียนจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
  พวกเราทุกคนเห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS