แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันใด
  วันที 24 กันยายน
  วันพยาบาลแห่งชาติ
  วันมหิดล
  ถูกทั้ง ข้อ 1 ,3
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
3. กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2018 ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  สปป.ลาว
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
4. สมรรถนะหลัก เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเลขาธิการสภากรศึกษา มีกี่สมรรถนะ
  5 สมรรถนะหลัก
  6 สมรรถนะหลัก
  7 สมรรถนะหลัก
  10 สมรรถนะหลัก
5. วันสืบ นาคะเสถียร ตรงกับวันใด
  1 กันยายน 2561
  3 กันยายน 2561
  15 กันยายน 2561
  16 กันยายน 2561
6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
7. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตรงกับข้อใด
  100 คน
  150 คน
  200 คน
  250 คน
8. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
9. กกต.ประกาศเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมี ส.ส.จำนวนกี่คน
  200 คน
  250 คน
  300 คน
  350 คน
10. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศไทย ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 73 เหรียญ จัดอยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 10
  อันดับที่ 12
  อันดับที่ 14
  อันดับที่ 16
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS