สิทธิพื้นฐาน ป.4

สิทธิพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กฎหมายกำหนดให้เด็กไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ากี่ปี
  15 ปี
  7 ปี
  10 ปี
  12 ปี
2. การทำร้ายร่ายกายด้วยวิธีโหดร้าย เป็นการถูกละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิในทรัพย์สิน
  สิทธิในการได้รับการศึกษา
  สิทธิในที่อยู่อาศัย
3. การกังขังเด็กไว้ในห้องตามลำพังขณะผู้ปกครองออกไปทำงานนอกบ้าน เป็นการละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในครอบครัว
  สิทธิด้านการศึกษา
  สิทธิด้านสุขภาพอนามัย
  สิทธิในการประกอบอาชีพ
4. ข้อใดที่ทุกคนเกิดมาก็ได้รับความคุ้มครองทันที
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  สิทธิในการใช้ชื่อ-สกุล
  สิทธิในการศึกษา
  สิทธิในการจัดการกับทรัพย์สินของตน
5. สิทธิในข้อใดเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
  สิทธิในการเลือกตั้ง
  สิทธิในการมีชีวิตรอด
  สิทธิในการได้รับการศึกษา
  สิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
6. เมื่อนักเรียนถูกผู้ใหญ่ทำร้ายทารุณ ควรปฏิบัติตนตามข้อใด
  ทนกับภาวะนั้นต่อไป
  ฆ่าตัวตาย
  แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  เสพยาเสพติดเพื่อระงับความเจ็บปวด
7. อิสระที่จะกระทำการใดก็ได้ตามที่ประสงค์ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เป็นความหมายของคำใด
  สิทธิ
  กฎหมาย
  ความเสมอภาค
  เสรีภาพ
8. การจับบุคคลต้องมีหมายจับเพราะเป็นการเคารพในสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิของบุคคลในครอบครัว
  สิทธิของเด็ก
  สิทธิในทรัพย์สิน
9. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สิทธิเสรีภาพใดที่รัฐจะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้
  การแสดงความคิดเห็น
  สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
  เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  เสรีภาพในการเดินทาง
10. แม่ของแก้วขอร้องให้แก้วออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่แก้วเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 แก้วถูกละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในครอบครัว
  สิทธิด้านการศึกษา
  สิทธิด้านสุขภาพอนามัย
  สิทธิในการประกอบอาชีพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS