พลังงานลม

พลังงานลม,91699 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศในแถบเอเชียที่พบว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพและวิวัฒนาการด้านพลังงานลมมากที่สุดคือข้อใด
  อินเดีย
  เปอร์เซีย
  จีน
  ทิเบต
2. ข้อใดเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของลม
  กังหันลมแบบความเร็วไม่คงที่
  กังหันลมแบบความเร็วคงที่
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน
3. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานลมอยู่ที่ข้อใด
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดพังงา
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดกระบี่
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
4. ข้อใดกล่าวผิด
  กังหันลมทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสายตา
  สาเหตุการตายของนกบางส่วนเกิดจากการบินชนกังหันลมที่กำลังหมุนอยู่
  เสียงของกังหันลมเกิดมลพิษทางเสียงมาก
  การทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ำ
  ปั้มน้ำ
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
  ก้านชัก
  ชุดแพนหาง
6. สาเหตุหลักของการเกิดลมคือข้อใด
  ดาวอังคาร
  ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์
  ดาวศุกร์
7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า
  ระบบเบรก (brake
  ชุดแพนหาง
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)
  คันบังคับเพลาแกนหมุน (low speed shaft และ high speed shaft)
8. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดลมภูเขาและลมหุบเขา
  ทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบนฝั่ง
  ทิศการเคลื่อนที่ในแต่ละฤดูกาล
  ความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณทะเลกับฝั่ง
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสันเขาและหุบเขา
9. ข้อใดเป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนเพลาแกนหมุน(rotor)ของใบพัด
  ใบพัด
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ห้องส่งกำลัง
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
10. ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นตัวกำหนดในการใช้พลังงานลมคือข้อใด
  สภาพภูมิอากาศ
  ความเร็วและทิศทางของลม
  ความสูงของพื้นที่
  สภาพภูมิประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS