วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อต้องพรีเซนต์งาน ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต้องทำอย่างไร
  กดปุ่ม F5
  คลิกที่แถบ View Bar > Slide Show
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
2. จากรูปภาพ พบว่ามีเส้นสีแดงใต้ข้อความในเอกสาร หากมีเส้นสีแดงทั้ง
  3
  คลิกขวาที่ข้อความ และกดเลือก คำว่า Ignore All
  File > Option > Language >เอาเครื่องหมายถูกออกตรง Ignore words in UPPERCASE
  File > Option > Proofing >เอาเครื่องหมายถูกออกตรง Ignore words in UPPERCASE
3. ข้อใด คือ โปรแกรม Freeware
  PhpED
  Cyberlink
  Powerdvd
  Chrome Browser
4. จากภาพ ควรทำอย่างไรให้ตัวเลขอ่านง่ายขึ้น

  คลิกที่เครื่องมือ Comma
  คลิกที่เครื่องมือ Percent
  คลิกที่เครื่องมือ Auto Sum
  คลิกที่เครื่องมือ Clear
5. ข้อใด คือวิธีที่ทำให้เลือกสีตามที่ครูกำหนดให้รวดเร็วและได้สีถูกต้องที่สุด
  Shape Fill > More Shape Fill colors
  Shape Fill > Eyedropper
  Shape Fill > Standard colors
  ถูกทุกข้อ
6. ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word การจัดข้อความให้ชิดขอบ จัดช่องไฟ ต้องใช้เครื่องมือใด
7. เมื่อนำเสนองาน มักมีปัญหาฟ้อนต์เพี้ยน ทำให้ขาดอรรถรสในการอ่าน ควรแก้ปัญหาอย่างไร
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Embed fonts in the file ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > Save Auto Recover information every ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Save Document > Save to computer by default ให้เลือก > OK
  File > Option > Save > Preserve fidelity when sharing this document > The sever draft location on this computer ให้เลือก > OK
8. หากต้องการการเพิ่มค่าที่เลือกด้วยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องใช้สูตรในข้อใด
  =Sum(……..)
  =SumIF(……..)
  =Count(……..)
  =CountIF(……..)
9. ในโปรแกรม Microsoft Excel ข้อใดเป็นปุ่มลัดในการแปลงค่าเปลี่ยนเป็นจุดทศนิยมสองตัว
  Ctrl + Shift + %
  Ctrl + Shift + $
  Ctrl + Shift + !
  ไม่มีข้อใดถูก
10. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเฉพาะสไลด์ที่ 4 ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต้องไปที่
  3
  Animation > Format Background
  Slide Show > From Beginning
  Design > Format Background
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS