วิชาเอก (ชีววิทยา)

วิชาเอก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เลือดที่ส่งออกจากหัวใจไปยังปอดเป็นเลือดที่มาจากหัวใจห้องใดของหัวใจ
  ห้องล่างซ้าย
  ห้องล่างขวา
  ห้องบนซ้าย
  ห้องบนขวา
2. ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดมีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
  แผลเป็น
  ความสูง.
  ระดับสติปัญญา
  ตาบอดสีแดง-เขียว
3. สมมติว่า DNA ช่วงเบส TAGATC จะเป็นแบบในการสังเคราะห์ mRNA ลำดับเบสของ mRNA คือ
  ATCATE
  AUCUAG
  UAGUAC
  GGTGCA
4. สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
  ทริปซิน
  ไคโมทริปซิน
  เอนเทอโรไคเนส
  คาร์บอกซิเพปทิเดส
5. การผสมพันธุ์ระหว่าง Aa Bb cc X Aa Bb cc ให้ลูกผสมมีจีในไทป์ทั้งหมดกี่ชนิด
  4
  6
  9
  16
6. การดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
  เป็นกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ำได้
  เป็นกรดจริง เพราะน้ำส้มมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง
  ไม่เป็นกรด เพราะเลือดมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
  ไม่เป็นกรด เพราะร่างกายจะได้รับอันตรายได้หากเลือดมีสภาวะเป็นกรด
7. ถ้าพ่อแม่มีลักษณะลิ้นห่อได้ ให้กำเนิดทารกคนหนึ่งที่มีลิ้นห่อได้ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
  ลิ้นห่อเป็นลักษณะเด่น
  ทั้งพ่อและแม่อาจเป็น homozygous หรือ heterozygous สำหรับจีนนี้
  อย่างน้อยพ่อหรือแม่ต้องเป็น homozygous
  ลูกต้องเป็น heterozygous อย่างแน่นอน
8. ของเสียที่กำจัดออกทางไต เช่น ยูเรีย ได้จากการสลายตัวของสารอาหารประเภทใด
  แป้ง
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
9. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
10. เส้นประสาทสมองที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกจากตา จมูก และหู ตามลำดับคือ
  1 2 6
  1 2 8
  2 3 6
  2 1 8
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS