แบบทดสอบ ชุดวิชา คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างของไปรษณีย์อิเล็กททรอนิกส์กับไปรษณีย์ธรรมดา
  การใส่ที่อยู่ของผู้รับ
  รูปแบบการเขียน
  การนำส่งโดยบุรุษไปรษณีย์
  การส่งภาพเคลื่อนไหว
2. อุปกรณ์ใดใช้ในขณะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์
  วิทยุ
  โมเด็ม
  ดาวเทียม
3. การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด
  ดาวเทียม
  วิทยุ
  โทรทัศน์
  โทรศัพท์
4. การเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ จะต้องใช้โปรแกรมใด
  เวิร์ด
  บราวเซอร์
  ลีนุกซ์
  เอ็กเซล
5. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต
  อ่านข้อความที่เหมาะสมกับวัย
  นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่
  ไม่ใช้คำหยาบในการสนทนาในอินเทอร์เน็ต
  ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต
6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
  คอมพิวเตอร์
  โมเด็ม
  เสาอากาศ
  สายโทรศัพท์
7. เครือข่ายของคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนสิ่งใด
  รังผึ้ง
  ระบบสุริยะ
  ใยแมงมุม
  ก้างปลา
8. อินเทอร์เน็ต หมายถึงข้อใด
  ชื่อเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์
  การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
  การค้นคว้าหาข้อมูล
  การนำเครือข่ายหลายเครือข่ายมาเชื่อโยงกันทั่วโลก
9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต
  ถูกลักพาตัวไป
  ผลการเรียนตกต่ำ
  ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  ทำให้รู้มากขึ้น
10. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ในการใช้อินเทอร์เน็ต
  แนนใช้ภาษาที่สุภาพ
  นุ่นไม่ดูภาพที่ไม่เหมาะสม
  นิดแอบนัดพบกับหน่อยที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต
  นิ่มรีบแจ้งคุณครูเมื่อพบปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS