วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สาเหตุใดที่ทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้เร็วที่สุด
  การขยายตัวของหิน
  การเติบโตของต้นไม้บนหิน
  การไหลของน้ำผ่านผิวหิน
  การระเบิดหิน
2. สารกลุ่มใดมีสถานะเดียวกันทุกชนิด
  น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา
  ทองคำเปลว ปรอท ทองเหลือง
  ปรอท น้ำเชื่อม น้ำอัดลม
  ออกซิเจน ลม น้ำอัดลม
3. เมื่อนำแผ่นกระจกไปอังเหนือไอน้ำแล้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะที่แผ่นกระจก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำอย่างไร
  แก๊สเป็นของเหลว
  ของเหลวเป็นแก๊ส
  ของเหลวเป็นของแข็ง
  ของแข็งเป็นของเหลว
4. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ข้อใดถูกต้อง
  อุณหภูมิอากาศสูง <-- อุณหภูมิอากาศต่ำ <-- อุณหภูมิอากาศสูง
  ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
  ความกดอากาศสูง <-- ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
  ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ <-- ความกดอากาศสูง
5. การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติ ต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด
  ละอองน้ำและความร้อน
  แสงอาทิตย์และปริซึม
  ความร้อนและแสงอาทิตย์
  ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดเป็นการโคลนทั้งหมด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชจากหัวหรือหน่อ
  การผสมเทียมปลา การแตกหน่อของไฮดรา
  การถ่ายฝากตัวอ่อนโคนม การโคลนลูกแกะดอลลี
  การเกิดฝาแฝดเหมือน การผสมเกสรของกล้วยไม้
7. ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้ถูกต้อง
  เลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากปอดเข้าสู่หัวใจทางห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปทั่วร่างกาย
  เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา
  เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
  เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง
8. การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
  การทำไร่เลื่อนลอย
  การสร้างเขื่อน
  การขยายเขตอุตสาหกรรม
  การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
9. จำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบตะปูของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลให้ความแรงของแม่เหล็กมีค่าน้อยที่สุดคือข้อใด
  400 รอบ
  200 รอบ
  300 รอบ
  100 รอบ
10. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  การตอนให้ดอกผลช้ากว่าการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS