วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ต้องการทำภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นานควรทำจากวัสดุชนิดใด
  ทองเหลือง
  เหล็ก
  พลาสติก
  กระเบื้องเคลือบ
2. อุณหภูมิใดเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดน้อยที่สุด
  10 องศาเซลเซียส
  20 องศาเซลเซียส
  25 องศาเซลเซียส
  15 องศาเซลเซียส
3. การกระทำใดเป็นการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
  รินกรดเกลือลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ
  ถือหลอดหยดโดยไม่มีภาชนะรองรับ
  ดมกลิ่นโดยใช้จมูกจ่อที่ปากบีกเกอร์
  ใช้ดินสอคนสารละลายไอโอดีนให้เข้ากัน
4. จำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบตะปูของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลให้ความแรงของแม่เหล็กมีค่าน้อยที่สุดคือข้อใด
  400 รอบ
  200 รอบ
  300 รอบ
  100 รอบ
5. ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้ถูกต้อง
  เลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากปอดเข้าสู่หัวใจทางห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปทั่วร่างกาย
  เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา
  เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
  เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง
6. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  การตอนให้ดอกผลช้ากว่าการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
  ต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอ
7. เหตุผลที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่สรุปว่า ดาวพลูโตไม่ใช่ดาวเคราะห์ของระบบสุริยะอีกต่อไป คือเหตุผลข้อใดบ้าง
  ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไป
  ดาวพลูโตมีรูปร่างลักษณะไม่เป็นทรงกลม
  ดาวพลูโตไม่โคจรรอบดวงอาทิตย์
  ระนาบวงโคจรของดาวพลูโตแตกต่างจากของดาวเคราะห์ดวงอื่น
8. การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
  การทำไร่เลื่อนลอย
  การสร้างเขื่อน
  การขยายเขตอุตสาหกรรม
  การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
9. ก้อนหินที่พบในลำธารที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวมักมีลักษณะใด
  มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมีตะกอนอื่นมาจับที่ผิว
  มีผิวเรียบ กลมมน
  มีผิวขรุขระ และสากมือ
  มีขนาดเล็กเท่านั้น
10. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ของโลกอย่างถูกต้อง
  ดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์
  ผิวของดวงจันทร์มีเมฆปกคลุม
  มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอาศัยอยู่บนดวงจันทร์
  ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS