แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสิน
  รักษาเวลานอก
  ควบคุมความประพฤติของผู้ฝึกและผู้เล่น สำรอง
  พิจารณาการขอเปลี่ยนตัว
  ให้สัญญาณมือที่ได้สิทธิการส่งหรือกระทำ ผิด
2. การทิ้งขยะลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
  ทำให้ขยะไม่มีกลิ่นเหม็น
  ทำให้ไม่มีคนเก็บขยะไปขาย
  ทำให้สัตว์ต่างๆ มาคุ้ยเขี่ยขยะไม่ ได้
  ทำให้คนเก็บขยะชมเชย
3. ถ้านักเรียนกินยาตามที่แพทย์สั่ง แล้วเกิดอาการอาเจียน ควรทำอย่างไร
  หยุดกินยา แล้วไปพบแพทย์
  หยุดกินยา แล้วไปแจ้งตำรวจ
  ไปซื้อยาชนิดอื่นจากเภสัชกร
  นำยาไปให้คนอื่นทดลองกิน
4. ที่กล่าวว่าเป็นโรคหัวใจ มักจะมีสาเหตุมาจากข้อใด
  การหายใจเข้าออกที่ไม่ถูกจังหวะ
  หายใจทางปากบ่อยๆ
  การเกิดอารมณ์เครียดบ่อยๆ
  การอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์
5. พิมพาไม่ชอบดื่มน้ำ พิมพามีโอกาสเป็นโรค เกี่ยวกับอวัยวะใดมากที่สุด
  หัวใจ
  ปอด
  ไต
  กระเพาะอาหาร
6. ถ้าต้องการพักผ่อนโดยใช้ความรู้และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ควรใช้เวลาว่าง ในการทำกิจกรรมใด
  เล่นหมากรุก
  เขียนบันทึก
  ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ
  เล่นกีฬาบาสเกตบอล
7. การเก็บยาไว้ในตู้ยา มีผลดีอย่างไร
  ทำให้หยิบยาใช้สะดวก
  ทำให้ยาไม่หมดอายุ
  ทำให้ไม่เกิดการแพ้ยา
  ทำให้ยามีรสหวาน
8. กีฬามาราธอนเป็นการวิ่งระยะทางเท่าไร
  42.165 กม.
  42.175 กม.
  42.185 กม.
  42.195 กม.
9. ถ้านักเรียนต้องเล่นเกมวิ่งเขย่งผลัดอ้อมหลักควรทำอย่างไรก่อน
  หาสถานที่เล่นเกม
  ศึกษาวิธีเล่นเกม
  เตรียมอุปกรณ์ในการเล่นเกม
  ดูครูสาธิตวิธีเล่นเกม
10. การกระโดดก้าวเท้าซ้ายไปวางข้างหน้าในเวลา ไล่เลี่ยกัน ให้กระโดดก้าวเท้าขวาไปวางหลัง เท้าซ้ายคือการเคลื่อนไหวแบบใด
  เขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  ลื่นไถล
  ควบม้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS