ระบบย่อยอาหาร ระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในน้ำลายคนจะมีเอนไซม์ใด และทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  ไลเปส-ไขมัน
  เปปซิน-โปรตีน
  มอลเทส-มอลโทส
  อะไมเลส-คาร์โบไฮเดรต
2. อวัยวะใดที่มีการย่อยเชิงกล
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ก และ ข
3. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด
  1 และ 2
  2 และ 5
  3 และ 4
  4 และ 5
4. ข้อใดกล่าวถึงตับ ไม่ถูกต้อง
  เป็นแหล่งใหญ่สุดที่ผลิตน้ำย่อย
  เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  สร้างน้ำดี
  กำจัดของเสีย
5. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำดี
  ช่วยย่อยไขมัน
  ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร
  ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง
  ช่วยย่อยโปรตีน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  A= กระเพาะอาหาร B=กลูโคส C=ตับอ่อน
  A= ลำไส้เล็ก B=มอลโทส C=ลำไส้ใหญ่
  A=กระเพาะอาหาร B=มอลโทส C=ลำไส้เล็ก
  A= กระเพาะอาหาร B=กลูโคส C=ลำไส้เล็ก
7. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
  ต่อมน้ำลาย -- อะไมเลส
  ตับอ่อน – น้ำดี
  กระเพาะอาหาร – เปปซิน
  ลำไส้เล็ก – ซูเครส
8. D คือ ข้อใด

  น้ำดี
  ไลเปส
  เปปซิน
  มอลเทส
9. อวัยวะใดที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง

  A
  B
  D
  F
10. การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใด
  ปาก-กระเพาะอาหาร
  ปาก-ลำไส้เล็ก
  ปาก-ลำไส้ใหญ่
  กระเพาะอาหาร-ลำไส้ใหญ่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS