ระบบย่อยอาหาร ระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อวัยวะใดที่ดูดซีมน้ำและแร่ธาตุ

  A
  B
  D
  F
2. อาหารจำพวกโปรตีนถูกย่อยเชิงเคมีครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
3. ข้อใดจัดเป็นการย่อยเชิงกล
  การบดเคี้ยว
  การบีบคลายของกระเพาะอาหาร
  การแตกตัวของไขมันโดยน้ำดี
  ก และ ข
4. อวัยวะใดที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง

  A
  B
  D
  F
5. อวัยวะใดที่มีการย่อยเชิงกล
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ก และ ข
6. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อวัยะใดในระบบย่อยอาหารที่มีการย่อยเชิงเคมี
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  1, 3, 5
  ถูกทุกข้อ
7. จากแผนภาพข้อใดคือ A, B และ F ตามลำดับ

  ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร
  หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
  กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่
  ปาก, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
8. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด
  1 และ 2
  2 และ 5
  3 และ 4
  4 และ 5
9. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำดี
  ช่วยย่อยไขมัน
  ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร
  ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง
  ช่วยย่อยโปรตีน
10. ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด
  ปาก-ทวารหนัก
  ปาก-ลำไส้เล็ก
  ปาก-กระเพาะอาหาร
  กระเพาะอาหาร-ลำไส้ใหญ่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS