ระบบย่อยอาหาร ระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อวัยวะใดที่ดูดซีมน้ำและแร่ธาตุ

  A
  B
  D
  F
2. 1. ไขมันถูกย่อยทางเคมีครั้งแรกที่ลำไส้เล็ก 2. น้ำลายในปากจะย่อยแป้งให้เป็นกลูโคส 3. โปรตีนย่อยทางเคมีครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร 4. วิตามินถูกย่อยที่ลำไส้เล็ก
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1, 2
  1, 3
  2, 3
  2, 4
3. ในน้ำลายคนจะมีเอนไซม์ใด และทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  ไลเปส-ไขมัน
  เปปซิน-โปรตีน
  มอลเทส-มอลโทส
  อะไมเลส-คาร์โบไฮเดรต
4. อวัยวะใดในระบบทางเดินอาหารที่ไม่มีการย่อยเชิงเคมี
  ปาก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
5. อวัยวะใดที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง

  A
  B
  D
  F
6. ข้อใดจัดเป็นการย่อยเชิงกล
  การบดเคี้ยว
  การบีบคลายของกระเพาะอาหาร
  การแตกตัวของไขมันโดยน้ำดี
  ก และ ข
7. อวัยวะใดที่มีการย่อยเชิงกล
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ก และ ข
8. D คือ ข้อใด

  น้ำดี
  ไลเปส
  เปปซิน
  มอลเทส
9. จากแผนภาพข้อใดคือ A, B และ F ตามลำดับ

  ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร
  หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
  กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่
  ปาก, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
10. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำดี
  ช่วยย่อยไขมัน
  ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร
  ช่วยให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลง
  ช่วยย่อยโปรตีน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS