แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำราชาศัพท์

แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร______นำ______ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เสด็จฯ ราชอาคันตุกะ
  ทรงดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  ทรงพระดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  เส็ดจพระดำเนิน ราชอาคันตุกะ
2. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิดทั้ง 2 คำ
  ทรงเล่น ทรงออกกำลังกาย
  ทรงพระอักษร ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงดนตรี ทรงเครื่อง
  ทรงพระราชทาน ทรงทอดพระเนตร
3. หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ........ เนื่องจากถูกคนร้ายดักยิง
  สิ้นพระชนม์
  ถึงชีพตักสัย
  ถึงแก่อสัญกรรม
  ทิวงคต
4. สรรพนามบุรุษที่ 2 ที่ใช้กับสมเด็จพระบรมโอรสาฯ สยามมงกุฎราชกุมาร คืออะไร
  ใต้ฝ้าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ฝ่าละอองพระบาท
5. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์
  พระยอด พระพิมพ์ พระแท่น
  ลาดพระบาท บ้วนพระโอษฐ์ เครื่องต้น
  ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน
  ทรงกีฬา ทรงธรรม ฉลองพระองค์
6. สมเด็จพระสังฆราชประชวร ทรงสิ้นพระชนม์ สำนักพระราชวังได้ประกาศหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ คำที่ใช้ผิดคือคำใด
  ประชวร
  พระศพ
  ทรงสิ้นพระชนม์
  หมายกำหนดการ
7. ประโยคใดใช้ข้อความถูกต้อง
  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา
  สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ทรงรับนิมนต์ไว้แล้ว
  เจ้าอาวาสวัดนี้ไม่สบายนานแล้ว
  พระนิพนธ์ของพระยาอนุมานราชธนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
8. เขาจะ.......สมเด็จพระวันรัตไป.......ที่บ้านพรุ่งนี้
  นิมนต์ ฉันภัตตาหาร
  นิมนต์ เสวยพระกระยาหาร
  ทูลเชิญ ฉันภัตตาหาร
  ทูลเชิญ เสวยพระกระยาหาร
9. ข้อใดแปลความหมายผิด
  ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า
  ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว
  ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา
  ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ
10. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเดผ้จพระเจ้าอยู่หัวสัก 1 คัน คำพูดที่ถูกต้องคือ
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
  ทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
  น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS