คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. turkey
  หลังเที่ยง
  ประเทศพม่า
  เลขานุการ
  ไก่งวง
2. reading
  การอ่าน
  ภาชนะบรรจุ, หม้อ,กระถาง
  วันสุดสัปดาห์
  คม,คมกริบ,ชัดเจน
3. activity
  กิจกรรม,การเคลื่อนไหว
  �เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมซึ่งมีแอลกอฮอล์ผสม
  การขี่, การขี่ม้า
  ที่เก้า
4. bloom
  ดอกไม้, ดอกไม้บาน
  เพื่อนร่วมชั้น
  ครูฝึกกีฬา,ครูพิเศษ,
  ประเทศสิงคโปร์
5. northeast
  นิวซีแลนด์
  หาดทราย,ชายหาด
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ถุงพลาสติก, ถุงก๊อบแก๊บ
6. sign
  ลำดับที่ 5
  รถบัสเล็ก
  การแข่งขันความเร็ว,การแข่งรถ
  เครื่องหมาย,สัญลักษณ์
7. cloud
  ใส่เครื่องเทศ,เผ็ดร้อน
  ต้นชา
  เมฆ, เงามืด
  ภายหลัง,ข้างหลัง,หลังจาก
8. botanist
  เมื่อถึงเวลา, ทันเวลา
  ความสุข,ความเบิกบานใจ
  นักพฤกษศาสตร์
  ปลาวาฬ
9. stem
  วันจักรี
  ม้านั่ง,ศาล,บัลลังก์(ตุลาการ)
  กลอง,เสียงกลอง
  ลำต้น,ก้าน
10. mineral
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  น้ำแร่
  การโฆษณา,คำโฆษณา
  เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ใจกลาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS