คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. language lab
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ถือติดตัว, ดัน, ถูกนำไปสู่
  กระถางดอกไม้
  อย่างไร
2. young
  อากาศตามฤดูกาล
  ที่ปิดหูกันหนาว
  หนุ่ม,สาว
  เครื่องบิน
3. key ring
  ถนน
  กระดาษสี
  องศาเซลเซียส
  พวงกุญแจ
4. turn left
  หนุ่ม,สาว
  เลี้ยวซ้าย
  ประเทศลาว
  เลี้ยวซ้าย
5. older
  บันไดเลื่อน
  ห้องพยาบาล
  ตลาดน้ำ
  คุณศัพท์เปรียบเทียบของ old
6. Buddha
  เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
  คาร์บอนไดออกไซด์�
  ผลองุ่น
  พระพุทธเจ้า
7. also
  ด้วย,อีกด้วย,เช่นเดียวกัน
  เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ใจกลาง
  การที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตรวมกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอโรฟิลล์
  ทุ่งหญ้า
8. Australia
  เจดีย์ทราย
  กีฬาปิงปอง
  บทประพันธ์ทางดนตรี
  ประเทศออสเตรเลีย
9. Area Code
  เครื่องบิน
  เลขหน่วยที่หมายถึงเขตพื้นที่
  การสาธิต,การทดลองให้เห็น
  นักบิน
10. cub
  ลูกสัตว์
  กลอง,เสียงกลอง
  ทวีปยุโรป
  รถขนส่งสาธารณะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS