คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. firstly
  ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ
  เดือน
  วิธีการ,รูปแบบการแสดง
  อันแรก,แรก,เริ่มแรก
2. pilot
  ผลองุ่น
  สั้น, เตี้ย,ต่ำ
  ฉลาม
  นักบิน
3. drum
  การจับปลา
  �วันหยุดราชการ�
  ลำดับที่ 5
  กลอง,เสียงกลอง
4. crystal
  กรุงเทพ
  ทนายความ,นักกฎหมาย
  รถไฟ
  ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก
5. sixth
  ลำต้น,ก้าน
  ที่6, ลำดับหก
  รถไฟ
  การเล่นสกี(บนหิมะหรือบนน้ำ)
6. Muslims
  ชาวมุสลิม
  ที่สอง,ในลำดับสอง
  อันตราย,ความไม่ปลอดภัย
  ทิศตะวันตก
7. River Kwae Bridge
  มีหมอกลง,สลัว
  สะพานแม่น้ำแคว
  ลูกสัตว์
  กุหลาบ
8. younger
  อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย,ไข้
  ที่เจ็ด,ลำดับเจ็ด
  เครื่องตอกรู
  คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า
9. quiet
  พื้น
  วิหาร,โบสถ์,อาราม
  ความสนุกสนาน
  ความเงียบ, ความสงบ
10. plankton
  ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก
  สิ่งมีชีวิต(พืชและสัตว์)เล็กๆที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  จังหวัดสุโขทัย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS