ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 4 แสงและสมบัติของแสง

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากภาพรังสี AD มาจากแหล่งกำเนิดแสง แล้ว รังสี DC หมายถึงอะไร

  รังสีตกกระทบ
  มุมตกกระทบ
  รังสีสะท้อน
  มุมสะท้อน
2. เรามองเห็นผลส้มที่วางอยู่บนโต๊ะได้อย่างไร
  แสงที่ตาส่องไปยังส้ม ทำให้เรามองเห็นส้ม
  แสงจากผลส้มสะท้อนเข้าตาเรา ทำให้เรามองเห็น
  แสงกระทบกับตาเราโดยตรง ทำให้เรามองเห็นผลส้ม
  แสงจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบตาเราทำให้เราเห็นผลส้ม
3. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด

1) แสงสะท้อนเกิดในทิศทางเดียวกับแหล่งกำเนิดแสง
2) การสะท้อนของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบวัตถุ
3) เมื่อแสงกระทบกับวัตถุผิวเรียบจะเกิดการสะท้อนอย่างเป็นระเบียบ
4) การสะท้อนอย่างไม่เป็นระเบียบจะเกิดขึ้นเมื่อแสงกระทบกับกระจกเงา
  1 และ 2
  2 และ 3
  2, 3 และ 4
  1, 2, 3 และ 4
4. หากมองเปลวไฟจากเทียนไข ผ่านแผ่นกระจกใสจะเห็นแสงจากเทียนไขได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อมองผ่านแผ่นกระเบื้องจะมองไม่เห็นแสงจากเทียนไข ข้อใดสรุปคำกล่าวนี้ได้ถูกต้องที่สุด
  เราจะเห็นแสงจากเทียนไขได้ ถ้าใช้แสงสว่างมาก ๆ
  แผ่นกระเบื้องเรียบ และแผ่นกระจกใสจัดเป็นวัตถุโปร่งแสง
  แผ่นกระจกใสเป็นวัสดุโปร่งแสง แต่แผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุทึบแสง
  แผ่นกระจกใสเป็นวัสดุโปร่งใส แต่แผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุทึบแสง
5. ดาราเลือกใช้กระดาษแก้วสีชมพูติดโคมไฟ เพื่อให้แสงไฟเป็นสีชมพู และปรับความเข้มของแสงให้น้อยลง ดังนั้นกระดาษแก้วสีชมพูเป็นตัวกลางประเภทใด เพราะเหตุใด
  เป็นตัวกลางทึบแสง เพราะมีสีชมพูเจือปน ยอมให้แสงผ่านได้น้อยลง
  เป็นตัวกลางโปร่งใส เพราะมีความใส และยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมด
  เป็นตัวกลางโปร่งแสง เพราะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน
  เป็นตัวกลางโปร่งใส เพราะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน
6. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติ
  ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ
  หิ่งห้อย หลอดไฟ
  ดวงดาว เทียนไข
  ดวงอาทิตย์ หิ่งห้อย
7. นำกระดาษแข็ง 3 แผ่น เจาะรูตรงกลางทุกแผ่น แล้วนำกระดาษทั้ง 3 แผ่น มาเรียงให้รูตรงกลางอยู่ตรงกัน จุดเทียนไขให้ติดไฟ ตั้งไว้หลังแผ่นกระดาษทั้ง 3 แผ่น มองผ่านรูทั้ง 3 แผ่นผลปรากฏว่ามองเห็นเปลวไฟ แต่เมื่อขยับกระดาษแผ่นหนึ่ง โดยไม่ให้รูตรงกัน พบว่าเราไม่สามารถมองเห็น แสงของเทียนไขได้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

  เพราะ แสงเดินทางเป็นเส้นตรง และไม่สามารถผ่านกระดาษที่เป็นตัวกลางทึบแสงได้
  เพราะ แสงเดินทางเป็นเส้นตรง และไม่สามารถเดินทางผ่านอากาศที่เป็น ตัวกลางโปร่งใสได้
  เพราะ การขยับกระดาษที่เป็นตัวกลางทึบแสง ทำให้แสงเปลี่ยนเส้นทาง ทำให้เรามองไม่เห็นแสง
  เพราะ แสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสได้เท่านั้น จึงไม่สามารถเดิน ทางผ่านกระดาษที่เป็นตัวกลางทึบแสงได้
8. เมื่อส่องไฟฉายไปยังกระจกเงา จะเกิดอะไรขึ้น
  เกิดการสะท้อนแสงจากไฟฉาย ออกจากกระจกเงา
  เกิดการกระจายของแสงจากไฟฉาย ออกจากกระจกเงา
  แสงจะถูกดูดกลืนเข้าไปในกระจกเงา
  เกิดการหักเหของแสง
9. ดาวควรเลือกวัสดุชนิดใดที่สามารถสะท้อนแสงได้ดีที่สุด
  ไม้แผ่นเรียบขัดเงา
  กระจกฝ้า
  กระจกเงา
  กระจกผิวขรุขระ
10. คนมักนิยมนำกระจกใสมาเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย บ้านของน้ำรินใช้กระจกใสมาทำหน้าต่าง และหลังคาทำจากพลาสติกใส ประโยชน์หรือข้อดีที่ได้รับจากการเลือกใช้กระจกใสหรือพลาสติกใส คือข้อใด
  ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีราคาถูก
  ช่วยทำให้บ้านเกิดการสะท้อนแสงได้มากกว่าปกติ
  ช่วยทำให้บ้านมีแสงสว่างมาก และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS