ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : _____________________ B :
  3
  Is this a balloon?
  That?s a balloon.
  What?s this?
2. F is for _____________.
  mother
  orange
  flower

3. _________ มีความหมายว่า ยาสีฟัน
  towel
  toothbrush
  toothpaste

4. _________ มีความหมายว่า ยาสีฟัน
  towel
  toothbrush
  toothpaste

5. E is for _____________.
  nose
  egg
  leg

6. _________ is for elephant.
  F
  L
  E

7. F is for _____________.
  mother
  orange
  flower

8. _________ มีความหมายว่า ผ้าเช็ดตัว
  table
  towel
  town

9. E is for _____________.
  nose
  egg
  leg

10. A
  ": Yes, it is."
  1
  Is this an orange?
  What?s this?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS