แบบทดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

แบบทดสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
    เครื่องมีราคาแพงมาก
    ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
    การทำงานขึ้นอยู่กัมนุษย์
    ถูกทุกข้อ
2. rwx หมายถึง
    สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ เขียนได้ อ่านได้
    สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ อ่านได้ แก้ไขได้ ประมวลผลได้
    สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ อ่านได้ เขียนได้
    สิทธิต่อการกระทำกับแฟ้ม คือ ลบได้ ประมวลผลได้ อ่านได้
3. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
    Mouse
    Keyboard
    Monitor
    Hard disk
4. HUB ทำหน้าที่อะไร
    การเชื่อมต่อกันทั้งหมดที่เป็นเครื่องต้นทางและปลายทาง
    เป็นตัวเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อกันแบบ BUS นั่งเอง
    เป็นชุมสายหรือศูนย์เชื่อมต่อ
    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกข้อใด
    B9
    561
    127
    F1
6. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
    IBM
    COMPAQ
    MICROSOFT
    DIGTAL
7. ?จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์? คือกระบวนการในข้อใด
    Data
    System
    Input
    Process
8. 1 MB เท่ากับข้อใด
    1,000 ไบต์
    1,024 ไบต์
    1,024 กิโลไบต์
    1,000,000 ไบต์
9. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
    บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
    อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
    มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์ /วินาที
10. ในระบบยูนิกซ์ chmod คือ
    การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการจัดการกับแฟ้ม
    การเปลี่ยนระบบปฎิบัติการณ์
    การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตลอดจนฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง
    การลบไฟล์ทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .mod
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS