วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกำหนดลักษณะตัวอักษรในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด ข้อใดไม่สามารถทำได้
  ตัวอักษรกะพริบ
  ปรับขนาดตัวอักษร
  เปลี่ยนสีตัวอักษร

2. ข้อใดเป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  เมาส์
  โปรแกรม
  เครื่องคอมพิวเตอร์

3. หากต้องการเก็บงานนำเสนอไว้ใช้งานต่อไปควรทำอย่างไร
  สร้างภาพนิ่ง
  บันทึกงานนำเสนอ
  เปิดงานนำเสนอค้างไว้

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  โฟลเดอร์ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์
  ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์
  ไฟล์และโฟลเดอร์ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

5. หากต้องการแนะนำประวัติส่วนตัวควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมระบายสี

6. โปรแกรมใดใช้วาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมเวิร์ดแพด
  โปรแกรมระบายสี

7. ข้อใดเป็นการเพิ่มความสะดวกในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์หลายตัวในเวลาเดียวกัน
  ทำความสะอาดเมาส์ให้ใหม่อยู่เสมอ
  วาดภาพผ่านจอสัมผัสโดยใช้เมาส์ปากกา

8. ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นโปรแกรมประมวลคำ
  โปรแกรมฟังเพลง
  โปรแกรมระบายสี
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด

9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดการไฟล์ข้อมูล
  เพื่อเพิ่มความซับซ้อน
  เพื่อเพิ่มจำนวนไฟล์ข้อมูล
  เพื่อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา

10. ทุกข้อจัดเป็นไฟล์ข้อมูลยกเว้นข้อใด
  ภาพ
  เอกสาร
  คอมพิวเตอร์

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS