วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากภาพคิดว่า จะทำให้ปลาดาวเคลื่อนที่ได้อย่างไร

  กดคลิกที่เม้าส์
  กดคลิกที่ตัวเลข 1 - 4
  กดลูกศรบนแป้นพิมพ์
  สไลด์ขึ้นที่บนจอสัมผัส
2. ถ้าต้องการสร้างเกมที่มีการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจ ควรเขียนแผนผังแบบใด
  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)
  การทำงานแบบทางเลือก (Selection)
  การทำงานแบบวนซ้ำ (Loop)
  ถูกทุกข้อ
3. จากภาพ มีจุดผิดพลาดตรงไหน ทำให้ปลาดาวเคลื่อนที่ขึ้น-ลงไม่ได้ ไปได้แค่ทางซ้าย-ขวาเท่านั้น

  ต้องเปลี่ยนจาก Change X เป็น Change Y หมายเลข 1 และ 2
  ต้องเปลี่ยนจาก Change X เป็น Change Y หมายเลข 2 และ 3
  ต้องเปลี่ยนจาก Change Y เป็น Change X หมายเลข 3 และ 4
  ต้องเปลี่ยนจาก Change Y เป็น Change X หมายเลข 1 และ 3
4. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
  Bug
  Debugging
  Bedbug
  Software Bug
5. จากบล็อคคำสั่ง มีหลักการทำอย่างไร

  สร้างการเคลื่อนที่ จากแกน X ไปแกน Y
  สร้างการเคลื่อนที่ จากแกน Y ไปแกน X
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
6. ข้อใด คือสิ่งที่อัลกอริทึมแต่ละแบบมีเหมือนกัน
  ช่วยให้ไม่สับสนในวิธีการดำเนินงาน
  การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว
  ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด คือการเป็นการออกแบบโปรแกรม เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด
  Storyboard
  Flowchart
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ไม่มีข้อใดถูก
8. ข้อใด ไม่ใช่ เงื่อนไขการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ
  การกำหนดค่าตัวแปร (Variable)
  การกำหนดเงื่อนไข (If...else)
  การกำหนดผลลัพธ์ (Result)
  การทำงานวนซ้ำ (Loop)
9. ถ้าต้องการเปลี่ยนให้ปลาดาวเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและขวาเท่านั้น ควรทำอย่างไร

  ไม่ต้องแก้ไข
  ลบบล็อค หมายเลข 1 และ 2
  ลบบล็อค หมายเลข 3 และ 4
  ลบบล็อค หมายเลข 1 และ 4
10. ข้อใด คืออีกชื่อหนึ่งของแผนผังที่มีการทำงานแบบตัดสินใจ (Decision)
  การทำงานแบบทางเลือก (Selection)
  การทำงานแบบวนซ้ำ (Loop)
  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)
  ไม่มีข้อใดถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS