เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ถูกต้อง
  คุณตาเป็นผู้หญิง
  คุณพ่อเป็นข้าราชการ
  คุณแม่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

2. ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  แม่ค้า
  ผู้ปกครอง
  ครูใหญ่

3. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  พ่อ-แม่
  ครู-อาจารย์
  ห้องสมุด-โรงเรียน

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งของ
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
  ข้อมูลเกี่ยวกับแมว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ

5. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
  ทะเบียนรถยนต์
  ราคาสินค้า
  ป้ายประกาศ

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นข้อมูลชั้นต้น
  เรื่องต่างๆ ที่เราสอบถามจากเพื่อน
  สถานที่ต่างๆ ที่เราไปทัศนศึกษา
  รายการสารคดีต่างๆ ที่เราดูจากโทรทัศน์

7. ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวเรา ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  เพื่อน
  พ่อแม่
  คุณครู

8. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
  ข้อเท็จจริง
  เหตุการณ์ต่างๆ
  ความเศร้าโศกเสียใจ

9. เราสามารถรับรู้ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  การดู ฟัง และดมกลิ่น
  การเขียน พูด และอธิบาย
  การอ่าน สัมผัส และชิม

10. ถ้าเราอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เราควรหาข้อมูลจากแหล่งใดจึงจะสะดวกที่สุด
  อินเทอร์เน็ต
  ร้านขายหนังสือ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS