เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูปภาพ ควรแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  ก. แจ้งให้คุณครูทราบ
  ข. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อมาข่มขู่เพื่อนที่รังแก
  ค. วางแผนเอาคืนเพื่อนคนที่ดึงผมเราในวันถัดไป
  ง. บอกให้เพื่อนสนิททราบ
2. เพราะเหตุใดจึงต้องแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย
  ก. เพื่อให้ทราบแนวโน้มทำนายไปข้างหน้า
  ข. เพื่อให้จัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น
  ค. เพื่อทำให้ทราบว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง
  ง. เพื่อมุ่งเน้นปัญหาที่ชัดเจน
3. “ตูมตามชอบเล่นเกมจนดึกทุกวันทำให้ตื่นสาย และไปโรงเรียนไม่ทันจึงโดนคุณครูทำโทษเป็นประจำ” จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
  ก. ลาหยุดไม่ไปโรงเรียนในวันจันทร์ที่ตื่นสาย
  ข. ขอให้คุณแม่พาไปส่งที่โรงเรียนเพื่อไม่ให้คุณครูทำโทษ
  ค. กำหนดเวลาเล่นเกมและตั้งนาฬิกาปลุก
  ง. บอกให้คุณแม่ปลุกทุก ๆ เช้า
4. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
5. คุณยายให้ดาวไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดเพื่อนำมาประกอบอาหารในตอนเย็น โดยมีวัตถุดิบหลายอย่าง ทำให้ดาวจำไม่ได้ว่าต้องซื้ออะไรบ้าง ดาวควรทำอย่างไร
  ก. ไม่ไปซื้อให้คุณยาย เพราะจำไม่ได้
  ข. จดสิ่งที่คุณยายสั่งให้ซื้อในกระดาษ
  ค. ท่องจำจนขึ้นใจถึงจะเดินทางไปตลาด
  ง. ชวนน้องสาวไปด้วยเพื่อช่วยกันจำวัตถุดิบที่คุณยายสั่งให้ซื้อ
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในตำแหน่ง C

  ก. ใช้เมื่อต้องการประมวลผล
  ข. ใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นการทำงาน
  ค. ใช้เมื่อต้องการเชื่อมระหว่างข้อความ
  ง. ใช้เมื่อต้องการตัดสินใจหรือตรวจสอบเงื่อนไข
7. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น
  ก. ตรวจสอบการแก้ปัญหา
  ข. ประเมินการตัดสินใจ
  ค. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ง. ลงมือแก้ปัญหาตามแผน
8. ตองรู้สึกง่วงนอนเวลาเรียนหนังสือ จึงพยายามหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไร ตองอยู่ในขั้นตอน การแก้ปัญหาในข้อใด
  ก. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ค. ลงมือแก้ปัญหา
  ง. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
9. หากต้องการเติมข้อความในอักษร D ควรเติมข้อความในข้อใดจึงจะถูกต้อง
  ก. ใส่ไข่ที่ลวกไว้
  ข. สิ้นสุดเงื่อนไข
  ค. คนให้เข้ากัน
  ง. สิ้นสุดการทำงาน
10. เอ้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เอ้จึงเริ่มคิดหาสาเหตุที่ทำให้ตนเองมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากข้อความตรงกับขั้นตอนอัลกอริทึมในข้อใด
  ก. พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  ค. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
  ง. ลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS