<<new>>แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
     ตั้งหัวข้อใหม่  

<>แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

   NANZING
 Posted : 2016-09-21 14:18:38 อ่าน 124 ครั้ง

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 215
 สมาชิกลำดับที่ : 510
คลิ๊กที่ภาพ

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน

- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน กศน

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2541

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

- การจัดหมวดหมู่ และทำบัตรรายการ

- การจัดการห้องสมุดและการจัดการสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

- การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ

- การบริหารงานและการบริการห้องสมุด

- บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป

- การสื่อสารและการประสานงาน

-ความรู้เกี่ยวห้องสมุดประชาชน

-ความรู้เกี่ยวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

-ความรู้เกี่ยวการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า

-ความรู้เกี่ยวการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

-ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nfe-th.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380, 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com 
 
  IP : (1.47.73.178)
ชื่อสมาชิก NANZING Mail to NANZING
แสดงความคิดเห็น
  แสดงความเห็นของท่านที่นี่
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
แสดงความเห็น
พิมพ์ "หนึ่งหนึ่งศูนย์"
เป็นเลขอารบิก

   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]Developed By
ATCOMINK Shop
 © Copyright 2014 www.thaitestonline.com All Right Reserved.