<<NEW>>แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 / เขต3, การไฟฟ้านครหลวง (ทุกตำแหน่ง)
     ตั้งหัวข้อใหม่  

<>แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 / เขต3, การไฟฟ้านครหลวง (ทุกตำแหน่ง)

   NANZING
 Posted : 2016-09-21 12:12:39 อ่าน 138 ครั้ง

  ศิษย์น้อยฝึกวิชา
 

 Sex :
 Post : 215
 สมาชิกลำดับที่ : 510
คลิ๊กที่ภาพ

แนวข้อสอบ ลูกจ้างบันทึกข้อมูล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Test)

- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.htmlแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380.00 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.comแนวข้อสอบ ลูกจ้างบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Test)

- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.htmlแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380.00 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.comแนวข้อสอบ ลูกจ้างช่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Test)

- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.htmlแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380.00 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.comแนวข้อสอบ ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Test)

- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/

https://www.facebook.com/brainmedie/รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก

http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.htmlแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380.00 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

***พิเศษสุดๆ*** แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com


แนวข้อสอบลูกจ้างช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k
e-mail : todsaporn620@gmail.com


แนวข้อสอบลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
โหลดแนวข้อสอบลูกจ้างบันทึกข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com
แนวข้อสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวงเนื้อหาประกอบด้วย
- Aptitude Test
- Personality test
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เลขานุการ
-แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
-ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
-ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
-แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com


แนวข้อสอบนิติกร 4การไฟฟ้านครหลวง
เนื้อหาประกอบด้วย
- Aptitude Test
- Personality test
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
- พรบ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
- พรบ. พิจารณาคดีผู้บริโภค
- พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- พรบ. ล้มละลาย
- พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- พรบ. การไฟฟ้านครหลวง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊ก http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com
แนวข้อสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง
เนื้อหาประกอบด้วย
- Aptitude Test
- Personality test
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบ Strength of Mateials
- แนวข้อสอบ Structure Analysis
- แนวข้อสอบ R.C. Design
- แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com

แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง
เนื้อหาประกอบด้วย
- Aptitude Test
- Personality test
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ Power System & Electrical Design
Electrical Power System Analysis
Electrical System Design
Electrical Cicuit Theory
- แนวข้อสอบ Transmission& Distribution System
Transformer
High Voltage Engineering
Substation& Protection
Electrical Instruments
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://peathailand2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊กhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

e-mail : todsaporn620@gmail.com

 
 
  IP : (1.47.73.178)
ชื่อสมาชิก NANZING Mail to NANZING
แสดงความคิดเห็น
  แสดงความเห็นของท่านที่นี่
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
แสดงความเห็น
พิมพ์ "สี่เก้าเจ็ด"
เป็นเลขอารบิก

   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]Developed By
ATCOMINK Shop
 © Copyright 2014 www.thaitestonline.com All Right Reserved.