Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ tao061

รหัสวิชา : 13976
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 657 ครั้ง

รหัสวิชา : 74967
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 685 ครั้ง

รหัสวิชา : 33114
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 897 ครั้ง

รหัสวิชา : 22919
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1046 ครั้ง

รหัสวิชา : 62286
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 5 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสสลับ (AC)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1081 ครั้ง

รหัสวิชา : 17118
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสตรง (DC)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 855 ครั้ง

รหัสวิชา : 97931
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2262 ครั้ง

รหัสวิชา : 24235
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 2 การชาร์ตแบตเตอรีโดยการใช้โซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1564 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา