Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ tao061

รหัสวิชา : 13976
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1027 ครั้ง

รหัสวิชา : 74967
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1071 ครั้ง

รหัสวิชา : 33114
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1219 ครั้ง

รหัสวิชา : 22919
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1428 ครั้ง

รหัสวิชา : 62286
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 5 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสสลับ (AC)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1527 ครั้ง

รหัสวิชา : 17118
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสตรง (DC)
จำนวนข้อ : 20 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1149 ครั้ง

รหัสวิชา : 97931
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2983 ครั้ง

รหัสวิชา : 24235
ชื่อชุดวิชา : บทที่ 2 การชาร์ตแบตเตอรีโดยการใช้โซล่าเซลล์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2259 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562