Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ taksina

รหัสวิชา : 21366
ชื่อชุดวิชา : ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2026 ครั้ง

รหัสวิชา : 68975
ชื่อชุดวิชา : เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2275 ครั้ง

รหัสวิชา : 88662
ชื่อชุดวิชา : ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1873 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562