Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ supun

รหัสวิชา : 41467
ชื่อชุดวิชา : อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทที่5
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1822 ครั้ง

รหัสวิชา : 64286
ชื่อชุดวิชา : ไทยกับอาเซียน บทที่6
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2483 ครั้ง

รหัสวิชา : 78488
ชื่อชุดวิชา : ไทยกับอาเซียน
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2220 ครั้ง

รหัสวิชา : 21944
ชื่อชุดวิชา : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1805 ครั้ง

รหัสวิชา : 68135
ชื่อชุดวิชา : พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
จำนวนข้อ : 11 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3635 ครั้ง

รหัสวิชา : 96749
ชื่อชุดวิชา : อาเซียนบทที่7 หรัสวิชา2001-1504
จำนวนข้อ : 36 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2216 ครั้ง

รหัสวิชา : 67856
ชื่อชุดวิชา : อาเซียนบทที่2 หรัสวิชา2001-1504
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1621 ครั้ง

รหัสวิชา : 79679
ชื่อชุดวิชา : supun
จำนวนข้อ : 27 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1995 ครั้ง

รหัสวิชา : 64328
ชื่อชุดวิชา : อาเซียนบทที่1 หรัสวิชา2001-1504
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 1619 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563