Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ salim

รหัสวิชา : 71538
ชื่อชุดวิชา : ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC (Error recognition)
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2481 ครั้ง

รหัสวิชา : 59729
ชื่อชุดวิชา : ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC(Incomplete sentences)
จำนวนข้อ : 16 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3417 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562