Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด 

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ rattakorn

รหัสวิชา : 57228
ชื่อชุดวิชา : Future Perfect Tense
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2230 ครั้ง

รหัสวิชา : 98369
ชื่อชุดวิชา : Future Continuous Tense
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 5898 ครั้ง

รหัสวิชา : 79894
ชื่อชุดวิชา : Future Simple Tense
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3104 ครั้ง

รหัสวิชา : 39417
ชื่อชุดวิชา : Past Simple Tense
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2408 ครั้ง

รหัสวิชา : 98842
ชื่อชุดวิชา : Present Perfect Tense
จำนวนข้อ : 30 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 3293 ครั้ง

รหัสวิชา : 57894
ชื่อชุดวิชา : Present Continuous Tense
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2004 ครั้ง

รหัสวิชา : 67628
ชื่อชุดวิชา : Present Simple Tense
จำนวนข้อ : 10 ข้อ
แสดงผลแล้ว : 2383 ครั้ง

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563